Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”C: Ge sjuksköterskor betald specialistutbildning”

Publicerad: 5 september 2018, 10:22

Gustav Hemming, miljö- och regionplanelandstingsråd (C) i Stockholms läns landsting, Karin Fälldin, ledamot i Hälso- och Sjukvårdsnämnden (C) i Stockholms läns landsting, Christin Lorne, landstingskandidat (C) och ambulanssjuksköterska och Jonas Ekström, riksdagskandidat (C) och specialistläkare.

Foto: Hamid Ershad, Erik Nordblad, Jens Sjunnesson och Jonas Norén.

Alla sjuksköterskor ska få lön under sin specialistutbildning, föreslår fyra företrädare för Centerpartiet.


Vårdens största problem, med stängda vårdplatser, för långa vårdköer och stressad personal, kan till stor del förklaras av brist på personal med rätt kompetens och en hög personalomsättning. Att få bukt med dessa problem har högsta prioritet för Centerpartiet, såväl på regional som på nationell nivå. Centerpartiets viktigaste budskap inför valet är att vi ser problemen och vi tar dem på allvar. Det innebär att önskan om nya reformer, även de som är våra hjärtefrågor, i detta läge noga måste vägas mot nyttan.

I dag råder brist på nästan alla kategorier av specialistsjuksköterskor. Vi måste både utbilda fler och locka tillbaka dem som lämnat yrket. Centerpartiet och Alliansen har skapat möjlighet för cirka 300 sjuksköterskor att specialistutbilda sig med bibehållen lön. Vi vill nu att alla sjuksköterskor ska få lön under sin specialistutbildning.

Centerpartiet vill ta bort kravet i Stockholms läns landsting på att de som fått sin specialistutbildning betald måste jobba kvar på sin arbetsplats i två år. Sjukhusen måste få specialiserade sjuksköterskor att arbeta kvar genom att vara en bra arbetsgivare; att erbjuda en god arbetsmiljö, stimulerande arbetsuppgifter och en bra löneutveckling.

Det råder också brist på specialistläkare, framför allt inom allmänmedicin och psykiatri. Bristen på AT-platser förlänger tiden till färdig specialist, vilket är negativt för såväl sjukvården som läkaren. Vi vill se en nationell plan för tillräcklig dimensionering av antalet AT-platser, och SLL bör redan nu bygga ut antalet AT-platser för att motsvara länets andel av Sveriges befolkning.

SLL bör redan nu bygga ut antalet AT-platser för att motsvara länets andel av Sveriges befolkning

I en situation med brist på utbildad vårdpersonal, särskilt sjuksköterskor och läkare, är det än mer angeläget att deras tid används till arbetsuppgifter som ingen annan kan utföra. Att bättre nyttja andra kompetenser som medicinska sekreterare, undersköterskor och vårdbiträden, kan sannolikt leda till en effektivare vård. Vi vill se över hur statistikrapporteringen och ersättningsmodeller kan förenklas för att inte stjäla onödig tid från vården . Det är också av största vikt att nya IT-stöd faktiskt förenklar eller helt tar bort tidsödande administrativa arbetsuppgifter.

Mycket har hänt inom sjukvården under den senaste mandatperioden: Nio nya närakuter har öppnats, NKS har slagit upp dörrarna och en helt ny strukturering av det akuta omhändertagandet finns nu i Stockholms län. De är, vart och ett, oerhört omfattande projekt som alla har tagit mycket kraft och energi av medarbetarna i vården. Nu behövs tid för att få de nya processerna och patientflödena att sätta sig, samt att de utvärderas och justeras vid behov. Medarbetarnas delaktighet i beslutsprocesserna måste också förbättras.

Svensk sjukvård uppvisar kvalitet i världsklass, och vården i Stockholm är kanske Sveriges bästa. Den ansträngda situationen vad gäller personalförsörjningen och de stora reformer som genomförts i Stockholmssjukvården gör att det nu krävs arbetsro och fokus på att skapa attraktiva arbetsplatser där vårdpersonalens kompetens tas tillvara på bästa sätt och där människor vill och orkar jobba. Centerpartiet kommer ha med sig detta perspektiv i alla vårdpolitiska beslut under kommande mandatperiod.

GUSTAV HEMMING, KARIN FÄLLDIN, CHRISTIN LORNE OCH JONAS EKSTRÖM

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev