Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

C glömmer de förebyggande åtgärderna

Publicerad: 2 februari 2010, 12:56

REPLIK Läkaren Sven Larsson efterlyser hälsoåtgärder i centerpartiets plan mot typ 2-diabetes.


I en debattartikel i Dagens Medicin presenterar Kenneth Johansson centerpartiets fempunktsplan för diabetesvården. Förslaget innehåller åtgärder för att utveckla och höja kvaliteten i diabetesvården, och det som tas upp är önskvärt och viktigt för att minska konsekvenserna och komplikationerna för dem som drabbas.

Men det mest intressanta är vad som inte står i inlägget. Vi vet att levnadsvanorna är viktiga för uppkomsten av typ 2-diabetes. För att minska förekomsten, som det står i rubriken, måste personer i risk vara fysiskt aktiva, äta bra och hålla vikten under kontroll, inte röka och ha en måttlig alkoholkonsumtion.

Om man klarar detta löper man avsevärt mindre risk att få diabetes. För dem som ändå drabbas skjuts sannolikt debuten upp, förloppet påverkas gynnsamt och andra behandlingsåtgärder får bättre effekt. På köpet minskar risken för ett stort antal andra folksjukdomar eller att konsekvenserna av dem blir lindrigare. Det gäller bland annat hypertoni, kranskärlssjukdom, stroke, många cancerformer, och KOL.

Förebyggande åtgärder nämns i ett par meningar i inlägget, men de anses inte så viktiga att de bevärdigas en egen punkt bland de fem åtgärder som ingår i strategin.

Jag menar att det är ganska betecknande för hur man ser på förebyggande åtgärder i förhållande till reparerande åtgärder när en talesman för ett riksdagsparti nämner det mer i förbigående.

Jag föreslår att centerpartiet reviderar – eller utvecklar - sitt program med följande två punkter:

1. Satsa kraftfullt på en hälsoorientering i samhället med kunskapsförmedling om hälsans bestämningsfaktorer, och bygg upp stödjande strukturer och miljöer som underlättar för människor att göra goda val. Det är i hög grad en uppgift för politiskt beslutsfattande.

2. Ställ krav på att vården systematiskt och med evidensbaserade metoder (sådana finns) stödjer de patienter man har kontakt med att behålla de goda levnadsvanorna och förändra de ohälsosamma.

Då har man förutsättningar att både minska typ 2-diabetes och höja kvaliteten i behandlingen av dem som ändå insjuknar.

Sven Larsson
är specialist i socialmedicin i Örebro.

Relaterat material

Ny handlingsplan krävs för att minska typ 2-diabetes

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev