Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Cancerstrategin omfattar barncancervården”

Låt oss hålla ihop utvecklingen av cancervården i Sverige i en och samma strategi, skriver Karin Mellgren och Christina Landegren från Nationella arbetsgruppen barncancer i en replik.

Publicerad: 28 februari 2022, 12:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Karin Mellgren och Christina Landegren, båda ordförande i Nationella arbetsgruppen barncancer.


Ämnen i artikeln:

BarncancerRCCModeraterna

I en debattartikel föreslår Moderaterna en nationell barncancerstrategi och menar att det krävs en bred palett av åtgärder för att barncancervården ska bli bättre. Det är klokt, och det finns redan genom avsatta medel i de årliga överenskommelserna mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. 

2009 etablerade regeringen en nationell cancerstrategi som 2018 följdes upp i Långsiktig inriktning för det nationella arbetet med cancervården. Strategin omfattar särskilda insatser för barncancervården och de genomförs i samarbete mellan sex regionala cancercentrum, RCC, och barncancervården. Insatserna riktas mot förebyggande arbete mot cancer, kompetensförsörjning inom barncancervård och sena effekter av barncancerbehandling. Målet är att inga barn eller föräldrar ska uppleva otrygghet i barncancervården. 

Läs mer: Miljonsatsning på gensekvensering inom cancer 

Barncancervården i Sverige är väl utvecklad. I dag erbjuds alla barn med cancer rutinmässig analys av alla gener, DNA-analys, så kallad helgenomsekvensering, för att kunna anpassa rätt behandling.

Men bra kan bli bättre. I rapporten Utvecklingsområden inom barncancervården, analys och förslag till fortsatt arbete, från 2019, lyfts behov av kompetensförsörjning och kvalitetsförbättring i vården och behov av ökad samordning: mellan barn- och vuxenvård, mellan regioner, men även med Försäkringskassan och kommunerna. Viktigt är också att ta vara på barns och föräldrars erfarenheter.

Trots läget med covid-19-pandemin har utveckling av barncancerområdet kunnat fortsätta:

• Nationellt vårdprogram för långtidsuppföljning efter barncancer från 2016 har uppdaterats med en basstandard för uppföljningsmottagningar med patienter under 18 år, samt för uppföljningsmottagningar för vuxna efter barncancer. Basstandarden fokuserar på grundläggande behov för alla överlevare efter barncancer med uppföljning och information till patient och föräldrar och aktiv överlämning från barn- till vuxenvård. 

• Nationellt vårdprogram för palliativ vård av barn publicerades 2021. Det vänder sig främst till professioner och vårdformer som har kontakt med svårt sjuka och döende barn. 

• RCC har startat ett nytt vårdprogram för cancerrehabilitering av barn och ungdomar.  

Arbetet inom barncancervården följs upp i ett nationellt kvalitetsregister. 

Debattörerna föreslår nya förutsättningar för individuella barncancerbehandlingar samt kontaktsjuksköterskor och anhörigstödjare. Dessa områden är viktiga att utveckla, och det arbetet pågår inom ramen för den nationella cancerstrategin och de strukturer som finns etablerade inom RCC. Låt oss hålla ihop utvecklingen av cancervården i Sverige i en och samma strategi. Det vinner vi alla på. 

Karin Mellgren, universitetsöverläkare, verksamhetschef, Barncancercentrum i Västra Sverige, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus/Sahlgrenska universitetssjukuset Göteborg. Adjungerad professor i barnonkologi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Ordförande för Nationella arbetsgruppen barncancer.

Christina Landegren, verksamhetsutvecklare RCC Syd. Ordförande för Nationella arbetsgruppen barncancer.

 

Replik på:

”Dags för en nationell barncancerstrategi”

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här!

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

BarncancerRCCModeraterna

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev