Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Carema månar om medarbetarnas yttrandefrihet

Publicerad: 21 november 2007, 06:20

REPLIK Krav på meddelarfrihet kan ställas redan i upphandlingen, skriver Stellan Ungerholm på Carema sjukvården.


Tystas vårdanställda när allt mer privatiseras? Det menar stats­vetar­professorn Lennart Lundquist och kallar det en demokratisk katastrof, enligt Dagens Medicin nr 46/07.

Från Caremas sida välkomnar vi denna debatt. Inom vårt företag, Carema vård och omsorg, strävar vi efter högt i tak och månar om våra medarbetares yttrandefrihet. Vi välkomnar en översyn av lagen men samtidigt måste vi, precis som inom den offentliga sektorn, slå vakt om vårdsekretessen med hänsyn till våra patienter och boende.

Egentligen finns det bara en skillnad – inom privata företag måste man också ta hänsyn till affärsmässig sekretess i samband med att anbud lämnas in. I alla andra lägen gäller självklart grundlagsskyddad yttrandefrihet precis som i samhället i övrigt. Är det ett sunt företag finns det ingen motsättning, tvärtom är öppenhet en förutsättning för en positiv utveckling och de anställdas välbefinnande. Vi välkomnar medarbetarnas synpunkter och idéer. Inom Carema tar vi tillvara dessa i strukturerade förändrings- och förbättringsprocesser.

Jag kan lova att vi hela tiden lägger örat mot marken, lyssnar och utvecklar våra verksamheter, tack vare kunniga och intresserade medarbetare, patienter och kunder.

Inga kommuner eller landsting ska behöva tveka att lägga ut verksamhet på entreprenad av risk för bristande öppenhet. Det känns för övrigt lite märkligt att debatten kommit att fokuseras på just vårdföretag. Ingen ifrågasätter de anställdas yttrandefrihet i övriga entreprenadföretag som kommuner och landsting anlitar – till exempel för snöröjning, service av medicinsk utrustning, vägarbeten, byggjobb eller för tvätt av arbetskläder. Vi tror att detta har sin grund i traditioner och osäkerhet inför det som är nytt.

En annan förklaring kan vara att vård och omsorg berör oss alla så nära. Det känns viktigt att utföraren gör sitt jobb ordentligt och insyn i processen är en garanti för detta. Det håller vi med om och vi välkomnar att vår verksamhet granskas noggrant ur olika aspekter. Öppenhet, transparens, samverkan och kritisk objektiv granskning tjänar vi alla på – oavsett verksamhetsform

Enklaste lösningen är att landsting och kommuner skriver in kravet på likvärdigt yttrandefrihets- och meddelarskydd för de anställda i de så kallade skall-kraven i upphandlingsunderlagen. Då får vi en tydlighet i vad som gäller och entreprenörer som är oseriösa i detta avseende rensas bort.

Stellan Ungerholm

Stellan Ungerholm
är affärsområdes­chef, Carema sjukvård.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News