Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Carpelans förslag riskerar splittra utbildningarna”

Publicerad: 20 december 2016, 06:00

Erika Ullberg, oppositionslandstingsråd för Socialdemokraterna med ansvar för ekonomi och styrning i Stockholms läns landsting, och Jens Sjöström, oppositionslandstingsråd för Socialdemokraterna med ansvar för personalfrågor i Stockholms läns landsting.

Moderata landstingsrådet Peter Carpelans förslag till specialistutbildning för sjuksköterskor i landstingsregi riskerar splittra upp utbildningarna och leda till en ojämlik vård, skriver Erika Ullberg (S) och Jens Sjöström (S), oppositionslandstingsråd i Stockholm, i en debattartikel.

Ämnen i artikeln:

Stockholms läns landsting

Patientens rätt till en trygg och säker vård är utgångpunkten för vår sjukvårdspolitik. Dagens alltmer avancerade sjukvård gör att vi i dag kan vårda och bota patienter med komplexa sjukdomsbilder. För att kunna erbjuda mer avancerad vård behövs fler sjuksköterskor med specialistkompetens. Patienten ska veta att personalen har tillgång till och kan tillämpa den senaste forskningen inom medicin och omvårdnad.

I mer än tio år har Moderaterna styrt Stockholms läns landsting. Resultatet har blivit pressad personal, svällande byråkrati och dyra privatiseringar. Stockholmarna betalar mest för sjukvården i landet, men ohälsoklyftorna växer. I dag är det också brist på specialistsjuksköterskor, vilket bidrar till både stängda vårdplatser, överbeläggningar och växande köer.

Men detta är inget naturtillstånd. Det finns ett politiskt ansvar som måste axlas i landstingen som är arbetsgivare och ansvarar för hälso- och sjukvården. Med en bättre personalpolitik och aktiva satsningar på exempelvis studielön så kan kompetensförsörjningen klaras. Tyvärr är förslagen och initiativen få från den moderatledda landstingsalliansen. Forsknings- och personalrådet Peter Carpelans (M) enda tydliga förslag om att specialistsjuksköterskeutbildningen ska drivas i landstingsregi riskerar tvärtom att splittra upp utbildningarna och därmed leda till en ojämlik vård.

Regeringen har ett ansvar för att säkra att Sveriges samtliga regioner förses med tillräckliga utbildningsplatser för barnmorskor, sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och läkare. Specialistsjuksköterskorna behöver definitivt bli fler. Därför bygger regeringen glädjande ut specialistsjuksköterskeutbildningen med 600 utbildningsplatser i hela landet, 127 platser går till Stockholm.

Självklart ska utbildningarna hålla hög kvalitet och organiseras på bästa sätt. Det är också viktigt att sjuksköterskor som vill vidareutbilda sig kan göra det. Men ansvaret för kompetensförsörjningen är inte statens egna. Stockholms läns landsting har ett ansvar för att ge sjuksköterskor möjlighet att vidareutbilda sig. Det ansvaret behöver man ta när behovet av fler specialistsjuksköterskor är så stort.

Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting, som sitter i opposition, har en rad förslag för att stärka kompetensförsörjningen, bland annat vill vi införa akademisk specialisttjänstgöring inom ramen för en anställning för de sjuksköterskor som väljer att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska inom ett bristområde. Modellen innebär att universitet och högskolor även fortsatt är huvudmän för utbildningen, men att landstinget tar ett ansvar med studielön under praktik för dessa specialist­sjuksköterskestudenter som de sedan kommer att anställa eller redan har anställt. I Stockholms läns landsting väljer Peter Carpelan att föreslå en annan modell än den som beskrivs ovan. Det tycker vi är märkligt.

Utbildningen till specialistsjuksköterska är en akademisk utbildning och ska därför bedrivas av universitet och högskolor. Detta verkar landstinsmoderaterna vilja förbigå. Dessutom lyssnar inte Peter Carpelan på kritiken från professionen och sjukvårdsverksamheterna. Enhetlighet inom specialistutbildningar är en förutsättning för en patientsäker vård, och en god kompetensförsörjning i Stockholms län likväl som i resten av landet.

Vi står inför flera utmaningar i vården i dag. Sjukvården behöver personal som orkar jobba kvar, och politiker som tar ansvar och presenterar gedigna lösningar, snarare än framhastade förslag. Bara så kan vi göra arbetslivet inom vården hållbart och lärorikt – vilket spelar stor roll för att på sikt lösa vårdens bemanningsutmaningar.

ERIKA ULLBERG, JENS SJÖSTRÖM

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev