Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Chefen bör ha kunskap om kärnverksamheten”

Publicerad: 2 mars 2017, 06:00

I rekrytering av chefer i dag efterfrågas inte sakkunskap eller utbildning inom den verksamhet man ska leda; man söker en person som i stort sett skulle kunna vara chef för vård, skola, social verksamhet eller vad som helst, skriver psykiatriöverläkare Herman Holm i en debattartikel.


Ämnen i artikeln:

Region Skåne

Förr kunde chefen för kirurgen själv operera. Sedan kom chefer som kunde mycket om kirurgi men som inte var läkare. Numer krävs inga kunskaper i kirurgi.

Förr leddes en kirurgklinik av en kirurg. En professionsstyrd ledning. En modell med styrkor men självklart också svagheter – ibland blev det egna golvet mycket viktigare än huset.

Under 1980- och 90-tal blev chefen heltidsanställd med enbart chefsuppgifter. Läkarna försvann i hög utsträckning från chefsarenan. In kom sjuksköterskor eller andra – dock ofta med en grundläggande vårdutbildning. Avståndet mellan anställda och chefen ökade och ersattes med regelbundna löne- och med­arbetar­samtal samt mål- och visionsmöten.

Något som ändå fungerade som ett kitt var att chefen oftast tidigare arbetat på golvet, det egna eller liknande. Hen hade en professionell grundidentitet i samklang med den verksamhet hen var satt att leda.

I rekrytering av chefer i dag efterfrågas över huvud taget inte sakkunskap eller utbildning inom den verksamhet man ska leda; alla chefsannonser ser likadana ut. Mitt intryck är att man söker en person som i stort sett skulle kunna vara chef för vård, skola, social verksamhet eller vad som helst. Jag exemplifierar med en annons från den region jag själv arbetar inom, Region Skåne. I annonsen söks en divisionschef för kirurgin.

"Vi söker dig som har erfarenhet av att leda stora och komplexa organisationer samt erfarenhet av att leda genom andra chefer. Vidare krävs kunskaper och erfarenhet av förändringsarbete för att möta framtidens sjukvårdsbehov.
Du har också gedigen chefserfarenhet inom hälso- och sjukvård med ansvar för personal, ekonomi och verksamhet. Därtill har du en för tjänsten relevant akademisk examen.
Ledarskapsutbildning är meriterande. Är du disputerad eller har forsknings- och utvecklingserfarenhet är detta ett plus.
Som person är du entusiasmerande och har en god kommunikativ förmåga. Du är en lugn och stabil ledare, är analytisk och har en utpräglad god samarbetsförmåga. Vidare krävs förmåga att verka inom att givna ramar med ett nytänkande och mål- och resultatinriktat arbetssätt och det är något du besitter. Att fatta beslut utifrån ett helhetsperspektiv och strategiskt tänkande är även något du behärskar väl. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Som chef är du ett föredöme och ditt ledarskap präglas av våra värderingar; välkomnande, drivande omtanke och respekt."

Vad är det för typ av person som söks? I mina ögon är det en person som kan omsätta sina egna chefers beslut. Den modell som beskrivs är en top-down-styrd verksamhet. Ett krav är att tidigare verkat som chef i sådan miljö – en målstyrd linjeorganisation. Detta har jag en mer än decennielång personlig erfarenhet av. För chefen i linjen handlar det om att leda sin verksamhet mot centralt satta mål.

Vad avses med ordet ”relevant akademisk examen” i annonstexten? Jag ringer den HR-chef som är an­given i annonsen. Han förklarar att man medvetet valt detta ord för att kunna fånga så många potentiella sökande som möjligt. Sedan kan man sortera. Han nämner spontant att exempelvis för­skol­lärar­utbildning inte ses som relevant. Vårdutbildning eller kunskap om kärnverksamheten är inte ett krav.

Så det som behövs är en person som kan arbeta i linjen, omsätta uppsatta mål, förändra verk­sam­heten genom att med entusiasm och god kommunikationsförmåga leda de som finns under en i linjen.

I ett fungerande ledarskap behövs en förståelse av verksamheten.

Jag själv uppfyller det som eftersöks. Två sexåriga chefskap, läkarexamen (som HR-chefen fann ”relevant”). Men är det inte något som saknas? Jag kan ju inte så mycket om kirurgi – behöver man inte det?

Jag frågar HR-chefen igen. Kunskaper om kärnverksamheten kirurgi nämns inte med ett ord? Han verkar spontant överraskad och säger att det borde de ha gjort – nämnt det som meriterande.

Jag vet utifrån egen chefserfarenhet som psykiatri­chef att jag inte skulle klara av att vara en kompetent divisionschef inom kirurgin. För i ett fungerande ledarskap behövs en förståelse av verksamheten. Att kunna kommunicera med de personer som befinner sig ute i verksamheten. Den som eftersöks i dag är en person som är bättre på att kommunicera med nivån ovanför, och förstå ”excel-ska” och resultaträkningar i högre grad än signaler från golvet. Chefsarbetet har helt frikopplats från djupare professionell kunskap om den verksamhet man ska ”leda”. Det gäller det mesta av offentlig verksamhet.

Sjukvården brottas i dag med de problem den delvis förtjänar.

HERMAN HOLM

Ämnen i artikeln:

Region Skåne

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News