Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Coronakommissionens granskning får inte bli en hyllvärmare”

Det är en uppgift för riksdag och regering att förbättra bemanningen på särskilda boenden och i hemtjänsten, skriver Ami Hommel, ordförande Svensk sjuksköterskeförening. (1 kommentar).

Publicerad: 21 december 2020, 12:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ami Hommel, ordförande för Svensk sjuksköterskeförening.

Foto: Tomas Södergren


Ämnen i artikeln:

Svensk sjuksköterskeföreningCovid-19

Coronakommissionens granskning av äldreomsorgen är en svidande kritik av väl kända strukturella brister. Äldreomsorgen stod oförberedd och illa rustad inför pandemin. Samtidigt poängteras att de som arbetat gjort sitt yttersta för de äldre personerna.

Granskningen avslöjar allvarliga brister i bemanning, kompetens, arbetsförhållanden och ledning. Trots att äldre personer som bor på särskilda boenden är sköra med komplexa vårdbehov är det endast 5 procent av medarbetarna som är sjuksköterskor och 2 procent som är fysioterapeuter eller arbetsterapeuter. Hela 40 procent av medarbetarna saknar vårdutbildning. Det finns inga krav på att enhetschefer ska ha medicinska kunskaper. 

Granskningen lyfter fram att samtliga studier pekar på ett tydligt samband mellan andelen sjuksköterskor och utbrottens omfattning. Ju högre andel sjuksköterskor, desto lägre risk för smitta och dödsfall. En sjuksköterska ansvarar i dag för cirka 30 boenden på vardagar och mellan 100 och 150 på helgdagar. Det innebär att särskilda boenden saknar bemanning av sjuksköterskor på kvällar, nätter och helger. Skillnaderna mellan kommunerna är uppseendeväckande. De med lägst bemanning har 0,02 sjuksköterskor per person som bor på särskilt boende, jämfört med 0,14 för kommunerna med högst bemanning. Detta är allt annat än jämlik vård!

Sedan Ädelreformen infördes 1992 bor allt fler äldre personer kvar i det egna hemmet. Personer på särskilda boenden är ofta mycket sköra med behov av kvalificerad hälso- och sjukvård. Den låga bemanningen av sjuksköterskor innebär stora patientsäkerhetsrisker. Granskningen visar att det är väl känt att verksamheten kräver att sjuksköterskor tvingas delegera läkemedel till personal som saknar kunskap om läkemedel. En annan konsekvens är att det saknas medicinsk utrustning som möjlighet att ge behandling med syrgas eller dropp. 

Kommissionen anser att äldreomsorgens strukturella problem måste åtgärdas. Det är en uppgift för riksdag och regering att förbättra bemanningen på särskilda boenden och i hemtjänsten. Bättre anställningstrygghet och personalkontinuitet är nödvändigt och timanställningarna måste minska. Den medicinska kompetensen behöver förstärkas. Huvudregeln bör vara att det finns sjuksköterskor på varje särskilt boende dygnet runt under veckans alla dagar. Kommissionen anger att det är en förutsättning för bland annat kontinuerlig tillgång till medicinska insatser som dropp och syrgas, men även för att personalen ska kunna få stöd och handledning inom såväl omvårdnad som medicinsk behandling. För att förverkliga dessa åtgärder är statliga insatser nödvändiga. 

Kommissionen visar att allvarliga problem med såväl ansvar som samverkan mellan kommuner och regioner vad gäller äldrevården har varit välkända i minst tjugo år. Det saknas en personcentrerad sammanhållen journal mellan regionerna och kommunerna. Det är en allvarlig risk för patientsäkerheten då information finns i olika journaler.

Deras slutsats är att styrningen av äldrevården måste förändras och sjukvården tas på allvar. Den kategoriska uppdelningen av att läkare ska vara anställda av regioner är inte lämplig. Kommunerna bör kunna anställa läkare.

Kommissionens granskning får inte bli en hyllvärmare. Det behövs inte några nya utredningar för att kartlägga vad som ska göras. Regering och riksdag måste omedelbart vidta åtgärder och ta ansvar för att förslagen genomförs. Det är mer än hög tid att utveckla en äldrevård med hög kvalitet och värdig vård som medför stolthet för alla som arbetar i den.

Ami Hommel, leg sjuksköterska, professor, ordförande Svensk sjuksköterskeförening

Kommentarer

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll? Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

2020-01-05

Bra skrivet! Det som borde lyftas upp är äldres mänskliga rättigheter och förbudet mot diskriminering. Sverige har skrivit under internationella avtal om mänskliga rättigheter och de gäller alla medborgare. Dessa rättigheter borde även genomsyra handlingar gentemot äldre. Ett modernt välfärdsland som Sverige kan inte fortsätta vanvårda sina sköraste medborgare och neka dem åtkomst åt högkvalitativ, professionell vård.

Leg specialistsjuksköterska geriatrik och gerontologi

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev