Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Coronapandemin har lett till minskad fysisk aktivitet”

Det behövs intensifierade och individanpassade insatser för att få till beteendeförändringar hos dem som rör sig minst, skriver två forskare från Mälardalens högskola.

Publicerad: 11 mars 2021, 06:29

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Maria Elvén, filosofie doktor i fysioterapi och Jonas Stier, professor i socialt arbete, båda vid Mälardalens högskola.


Ämnen i artikeln:

WHO

Den fysiska aktivitetens sociala och hälsofrämjande effekter är väl belagda i forskningen och att stödja människor till ökad rörelse och motion prioriteras inom hälso- och sjukvården, till exempel genom fysisk aktivitet på recept.

Vad händer då med svenskarnas fysiska aktivitet under coronapandemin, med distansarbete, stängda gym och inställda idrottsaktiviteter? Novus och forskare vid Mälardalens högskola har nyligen genomfört en studie där den svenska allmänheten har fått besvara frågor om fysisk aktivitet. 

Studien visar att svenskarnas fysiska aktivitet har minskat under coronapandemin och stillasittandet har ökat med 40 minuter per dag. 

Tiden som avsätts för måttligt ansträngande aktivitet (när man blir andfådd) har i genomsnitt minskat med 100 minuter per vecka, och tiden för mycket ansträngande aktivitet (som löpning) med en halvtimme.

Även andelen personer som inte rör sig alls har ökat. I dag utför ungefär 40 procent ingen måttligt ansträngande fysisk aktivitet – att jämföra med 30 procent före pandemin. Nästan 50 procent utför ingen mycket ansträngande fysisk aktivitet över huvud taget, jämfört med en tredjedel före pandemin. 

Särskilt oroande är att studien visar att gruppen som inte rör sig alls har ökat. Som forskningen visar löper denna grupp stor risk att drabbas av negativa hälsoeffekter såsom hjärt-kärlsjukdom, cancer och diabetes. Att inte utföra fysisk aktivitet i tillräckligt stor omfattning ökar dessutom risken för förtida död med 20 till 30 procent jämfört med om du är tillräckligt fysiskt aktiv. 

Vi vet i dag att det räcker att öka sin fysiska aktivitet litegrann för att nå goda hälsoeffekter och för att minska stillasittandets hälsorisker. Som världshälsoorganisationen WHO framhåller är all fysisk aktivitet viktig. Det är också de som rör sig minst som har mest att vinna på att bli mer fysiskt aktiva. 

Av dessa skäl behövs intensifierade och individanpassade insatser för att få till beteendeförändringar hos dem som rör sig minst. Att uppmärksamma goda rollmodeller, sätta mål och föra aktivitetsdagbok är exempel på strategier som visats vara effektiva för att stötta personer till ökad fysisk aktivitet.  

Coronapandemin har inneburit mycket lidande för människor och stora utmaningar för samhället. Men den kan också vara början till något nytt. Många av oss tänker säkert att ”när pandemin är över ska jag träna, motionera eller promenera mer …”. Därför bör människors önskningar om ett hälsosammare liv mötas upp med goda exempel och faktiska möjligheter till mer fysisk aktivitet. 

Det är i dag som framtidens levnadsvanor och hälsa skapas. Därmed är alla insatser viktiga – inom hälso- och sjukvården, skolan och föreningslivet. 

Här ska sägas att en stor del av den vuxna befolkningen i Sverige redan före pandemin inte nådde upp till rekommenderade nivåer av fysisk aktivitet. Ett intensifierat arbete med att främja fysisk aktivitet behövs alltså och ligger i linje med Agenda 2030-målet om god hälsa, välbefinnande och ett hälsosamt liv för alla åldrar. Vägen till att nå detta mål börjar som alltid med det första steget på promenaden, i elljusspåret eller på gymmet. 

Maria Elvén, filosofie doktor i fysioterapi

Jonas Stier, professor i socialt arbete

 

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

WHO

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev