måndag20 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”CRO-företagen har en viktig roll i utvecklingen av läkemedel”

Vi hoppas att den kommande utredningsrapporten om kliniska studier lyfter våra företags kompetens som del av sin beskrivning av ekosystemet, skriver Hedda Magnusson, Ascro, i en replik.

Publicerad: 21 februari 2023, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Hedda Magnusson, styrelseledamot i Association of CRO:s active in Sweden, Ascro, director clinical operations, Link Medical Research.


Ämnen i artikeln:

Läkemedel

I en debattartikel i Dagens Medicin nr 1–3/23 lyfts problem med att det utvecklas för få svenska läkemedel och att detta bland annat skulle kunna förbättras genom ett stärkt samarbete mellan vård och läkemedelsindustri. 

Ascro representerar contract research organizations, CRO-företagen, och life science-konsulterna i Sverige. Vi är glada att detta problem lyfts i debatten kring hur vi kan stärka Sverige som life science-nation och vi ser till stor del samma problem och möjliga lösningar. 

Läs mer: ”Varför utvecklas det så få läkemedel i Sverige?” 

Förbättrade förutsättningar för samverkan mellan industrin och vården, samt ett stärkt incitament och uppdrag för vården att bedriva kliniska studier och klinisk forskning, har bland annat diskuterats som en del av den utredning som pågår kring förutsättningar för kliniska studier i Sverige. 

Ascro har tillsammans med ett antal andra aktörer inom life science bidragit aktivt till utredningsarbetet under hösten 2022. Rapporten från utredningen kommer i mitten av mars och vi har stora förhoppningar om att den kommer att lyfta ett flertal åtgärdspunkter som bör förverkligas.

Vi ser också hur viktiga våra medlemsföretag är inom life science-sfären och som del av det nätverk av aktörer som tillsammans bedriver kliniska studier och arbete med forskning och framtagande av nya läkemedel och medicintekniska produkter i Sverige. Bland annat besitter life science-konsulterna och CRO-företagen en expertis och personal som kan de olika regelverken, det praktiska genomförandet och planeringen av utvecklingsplaner för framtagande och lansering av nya produkter. De flesta läkemedelsbolag har över tid minskat ned på sin egen personalstyrka och i stället valt att samarbeta med CRO-företag för genomförande av kliniska studier.

Kliniska studier bedrivs i dag i regel i ett samarbete med fler parter än enbart vård och läkemedelsbolag, där CRO-företagen ofta agerar länk mellan de olika parterna. Vi ser att framför allt mindre, innovativa, start up-bolag ofta är i stort behov av strategisk rådgivning och stöd för att vara framgångsrika i utvecklingen av sina produkter och här fyller Ascro-företagen en stor funktion. Vi hoppas att utredningens rapport om kliniska studier lyfter denna kompetens som del av sin beskrivning av ekosystemet för kliniska studier i Sverige.

Hedda Magnusson, styrelseledamot i Association of CRO:s active in Sweden, Ascro, director clinical operations, Link Medical Research

Följ debatten:

1. ”Varför utvecklas det så få läkemedel i Sverige?” 

2. ”Mer samarbete leder till fler läkemedel” 

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här!

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Läkemedel

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev