Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

torsdag22.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

Dagens Medicin svarar: Kritiken står fast

Publicerad: 4 juli 2007, 11:18

Kritiken mot den bristfälliga fuskutredningen står fast. Det är bra att en seriös granskning av STAN-avhandlingen görs. Det skriver Dagens Medicins chefredaktör Per Gunnar Holmgren i ett svar på de nya inläggen i STAN-debatten.


Dagens Medicin har i en ledare kritiserat den fuskanmälan som Ulf Hanson lämnat in till Lunds universitet. Anmälan är ofullständig och brister i noggrannhet. Den kritiken står fast. En fuskanklagelse, utslungad av ett vetenskapligt råd, måste vara kontrollerad in i minsta detalj – det är inte trovärdigt att anklaga andra för slarv och fusk och sedan själv slarva.
Dagens Medicins kritik gäller oavsett om den anklagade avhandlingen fälls för fusk eller inte. Vår ledare har inte tagit ställning till om fusk föreligger eller inte. En sådan granskning, med åtföljande “domslut”, ska nu göras av Lunds universitet.
Det är värt att notera att Ulf Hanson anser sig kunna utfärda den slutgiltiga domen redan nu, trots att den fullständiga granskningen inte skett. Det är inte till gagn för vetenskapssamhället att i affekt avkunna fuskdomar på det viset.

Ulf Hanson berör endast flyktigt de delar i hans anmälan som Dagens Medicin kritiserat – ska det tas som ett erkännande av att Dagens Medicins kritik av hans fuskanmälan varit korrekt? I sitt inlägg skriver Ulf Hanson: “Tyvärr finns det i denna (Ulf Hansons fuskanmälan/min anmärkning), då jag redogjort för samma fall flera gånger, vid några tillfällen enstaka siffra eller bokstav i kodnamn som blivit fel”.

Ingemar Ingemarsson och Magnus Westgren tar över huvud taget inte upp den kritik vi riktat mot fuskanmälan. I stället genomsyras hela deras inlägg av en vilja att ge Ulf Hanson eldunderstöd. Varför undviker Ingemar Ingemarsson och Magnus Westgren att diskutera just de kvalitetsbrister som Dagens Medicin tagit upp?
De frågar i stället: “Vilken kompetens har man inom ledarredaktionen att avgöra värdet av en ny metod för fosterövervakning samt värdera eventuellt forskningsfusk?”. Svaret är att Dagens Medicins ledarredaktion inte gjort någon egen värdering av olika metoder för fosterövervakning. Vi har inte heller värderat om eventuellt forskningsfusk föreligger eller ej – det är just sådana prematura omdömen vi kritiserar Ulf Hanson för att göra.
Ingemar Ingemarsson och Magnus Westgren skriver vidare: “Per Gunnar Holmgren slår fast i ledaren att STAN-metoden i sig fungerar men att det är användarna som gör fel! Ett påstående som inte är riktigt”.
Det är svårt att förstå upprördheten. Vad vi skrev var att “Utredningen (av de tolv Lex Maria-fallen/ mitt tillägg) visade att metoden, som finns vid en majoritet av svenska förlossningsavdelningar, fungerar i sig men handhavandet kan förbättras. Utbildning sattes in för att förbättra tolkningen av CTG-kurvor och beslut togs om att skärpa riktlinjerna för STAN”.
Om Ingemar Ingemarsson, Magnus Westgren och Ulf Hanson vid sin granskning ansett att metoden inte fungerar i sig och att den bidrar till att barn skadas och dör utgår jag från att de genast krävt ett stopp för STAN. Det gjorde de inte och därför är det rimligt att tolka resultatet av deras granskning så som vi gjorde i ledartexten.

Däremot framhåller de alla tre att Ulf Hansons inlaga är korrekt i de partier som behandlar de fyra fall som tas som bevis för att fusk föreligger. Det är mycket riktigt en graverande kritik Ulf Hanson kommer med på dessa punkter och de måste utredas i botten. Dagens Medicin har ingen annan syn på saken.
STAN-metoden måste, vid en seriös granskning, värderas mot en situation där metoden inte alls används – hur många dödsfall och skador på nyfödda barn skulle uppstå utan STAN-metoden?


På ena sedan i denna konflikt står nu Ulf Hanson, Magnus Westgren och Ingemar Ingemarsson. På den andra återfinns framför allt Karel Marsal, den högste vetenskaplige garanten för avhandlingens kvalitet.

Så infekterad är denna diskussion att Magnus Westgren i sitt följemail till redaktionen skriver “Att basera slutsatser på lösa rykten är olyckligt, och i denna mycket allvarliga situation helt oacceptabelt. Jag antar att ni diskuterar detta internt, och att vederbörande (ledarskribenten/mitt tillägg) funderar på hur han skall agera om Ulf Hanson har rätt.”
Jag har ingen annan åsikt än att det är bra att den aktuella avhandlingen genomgår en seriös granskning. Om fusk eller oetiskt slarv föreligger ska detta självfallet påtalas – och brännmärkas. Jag har inga intressen att bevaka i denna kontrovers. Magnus Westgren tycks inte kunna skilja på en kritik mot fuskanmälan och stöd för STAN-metoden.
I samtal per telefon med Ingemar Ingemarsson anklagar han mig och Dagens Medicin för att gynna KG Rosens och Neoventas (företaget som säljer STAN-apparatur) sak. Ett indicium på detta skulle, enligt Ingemar Ingemarsson, vara att Dagens Medicin dröjt med att publicera hans inlägg sedan i förra veckan.
Jag kan försäkra även Ingemar Ingemarsson om att jag inte har några intressen att bevaka i den här saken. För att kunna föra diskussionen i mera konkreta termer inväntar jag närmare bevis för att jag skulle vara köpt av kommersiella STAN-intressen.

Till saken hör att Dagens Medicin publicerat tre nyhetsartiklar som refererar fuskanmälan och kritik mot studien, mot studiens förstanamn, mot huvudhandledaren Karel Marsal och mot KG Rosens roller som samtidig storägare i det finansierande bolaget Neoventa och controller i den omdebatterade studien. I det sammanhanget kan rimligen inte ledarens kritik av själva fuskanmälan medföra att Dagens Medicin kan misstänkliggöras för att gå STAN-anhängarnas ärenden.

I korthet:
· Det behövs en bättre standard för granskningar i misstänkta fuskärenden.
· Ulf Hansons fuskanmälan är bristfällig.
· Den vetenskapliga diskussionen skulle må bättre av att auktoriteter på området inväntar resultatet av en fullständig granskning.
· Det är bra att den aktuella avhandlingen nu granskas på djupet med avseende på eventuellt fusk, slarv eller annan oetisk manipulation.
· Om sådant fusk, slarv eller oetisk manipulation föreligger ska det öppet och tydligt påtalas.
· Det är hög tid att STAN-metodens fördelar och nackdelar utvärderas så att dess användning och plats i fosterövervakningen kan läggas fast.

Debatt: Stark grund för fortsatt utredning av STAN 

Debatt: Be Ulf Hanson om ursäkt!

Ledare: Anklagelser om fusk orsakar nya strider inom förlossningsvården 

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev