torsdag9 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Dagens modell leder till prispress

Publicerad: 2 april 2013, 11:50

Dagens Apoteks redaktör Samuel Lagercrantz skriver i sin ledarspalt att det är svårt att se någon samhällsvinst med att apoteken inte själva får förhandla priser på generiska läkemedel.


Apoteksföre­ningen förespråkar också sedan länge att apoteken själva ska få förhandla pris. Läkemedels- och apoteksutredningens främsta invändning mot det är att ”den stora prispress och besparing till det offentliga som nuvarande system genererar riskerar att äventyras”.

TLV delar Läkemedels- och apoteksutredningens bedömning att det ”finns starka skäl att behålla modellen i sin grundläggande utformning”. Det gör vi för att de pengar som dagens modell frigör dels går direkt till apotekskunden, dels kan användas till andra ändamål inom hälso- och sjukvården.

Läkemedels- och apoteksutredningen konstaterar att generikaföretagen i den nuvarande modellen­ ges ”incitament att ändra sitt beteende och i priskonkurrensen kalkylera med att man kommer att behöva förhandla med apoteksaktörerna om priser och övriga villkor, under det etablerade takpriset”.

Det vill säga att företagen vid prisansökan kommer att ta höjd för att kunna sänka priset i kommande förhandlingar med apoteksföretagen.

I dagens modell tävlar generika­företagen om att redan vid prisansökan till TLV vara absolut billigast för att just deras läkemedel ska bli det som apoteks­personalen byter till. Det leder till en mycket kraftig prispress.

Beräkningar som TLV gjort visar att om vi saknade generisk konkurrens skulle läkemedlen kosta 8 miljarder kronor mer varje år, med dagens användning. Pengarna som utbytet frigör kan användas till andra angelägna ändamål inom hälso- och sjukvården.

Utredaren hänvisar också till jämförelser med Norge där apoteksföretagen har rätt att förhandla priser på generika. En nyligen publicerad rapport från Norge visar att priserna på utbytbara mediciner som har konkurrens är cirka 40 procent lägre i Sverige än i Norge. Utöver risken att få betala högre priser riskerar patienterna att få ett annat läkemedel varje gång de besöker ett nytt apotek.

Samuel Lagercrantz anser vidare att handelsmarginalens konstruktion är märklig och pekar på att apoteken får dålig ersättning för att expediera dyra läkemedel. I Sverige har vi valt en modell där apotekens handels­marginal för receptbelagda läkemedel inom förmånerna är en helhetsersättning för det arbete som apoteken gör när de beställer,­ lagerför och expedierar sina kunder.

Ersättningen är kopplad till hanteringen av läkemedlet som i mångt och mycket är densamma – oavsett pris. Om vi skulle höja marginalen för dyra läkemedel skulle vi därför i motsvarande grad behöva minska den för de billigare varorna. Apoteken skulle då tjäna mindre på merparten av sina varor, eftersom fler än åtta av tio förpackningar är billigare varor som säljs med en mycket hög marginal. Varor för 5 000 kronor eller mer expedieras sällan.

Vi kommer att fortsätta följa apoteksmarknaden för att styra mot reformens mål: god service och tillgänglighet till apotek i Sverige utan att kostnaden stiger för patienter och landsting.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev