Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Dagens vårdvalsmodeller ska inte avvecklas – utan tvärtom utvecklas

Publicerad: 24 februari 2009, 14:54

REPLIK Familjeläkaren Dariusz Stachurski har reagerat på ett inlägg av Bengt Järhult i Dagens Medicin nr 6/09.


Bengt Järhult är förespråkare av en primärvårdsmodell som närmar sig totalt sammanbrott.
På grund av situationen i primärvården har regeringen inte bara en rättighet utan en skyldighet att genom lagstiftning framtvinga förändringar som överflyttar makten från landstingskorridorerna till medborgarna.

I många landsting bemannas hela vårdcentraler med hyrläkare vilket är kostsamt, ger sämre vårdkvalitet och sämre patientsäkerhet. Därför är det förvånande att politiker just i dessa landsting opponerar sig mot införande av det fria vårdvalet.

I sitt debattinlägg påstår Bengt Järhult att vård­vals­modeller är ett misslyckande. Jag instämmer inte med detta.

Faktum är att ett år efter in­förande av  Vårdval Västmanland  har 73 procent av patienterna tillgång till fast läkare mot riksgenomsnittet på 57 procent. Alla patienter har möjlighet att få en fast läkare om de bara vill! De senaste undersökningarna visar att 81 procent av västmanlänningarna är nöjda med vården de får. Lands­tings­ekonomin har förbättrats och köerna till sjukhus­specialister hör till de kortaste i landet.

I grannlandstinget Sörmland, som under många år motsatt sig alternativa driftsformer, håller man på att stänga vårdcentraler. 12 000 patienter från Eskilshems vårdcentral i Eskilstuna förvisas till andra vårdcentraler. Ytterligare en vårdcentral med över 15 000 patienter har i snart tio års tid drivits med nästan uteslutande hyrläkare. Om man hade haft fri etablering och samma ekonomiska villkor för privata entreprenörer som man har för egna mottagningar, så skulle detta inte inträffa. Ekonomin i Sörmland är körd i botten, personalen sägs upp, skatten chockhöjs.

Järhult skriver vidare att multi­sjuka patienter får sämre vård i de landsting som infört vård­vals­modeller. Detta påstående är generaliserande och saknar grund.

Ett stort problem är att ersättningssystemet fortfarande bygger på planekonomiska principer. Ett graverande exempel är att svårt sjuka patienter kan kosta vårdcentralerna över 200 000 kronor per år medan landstinget betalar 1 500 kronor i årlig kapiteringsersättning. Har man många sådana patienter riskerar man konkurs. Många vårdcentraler, de flesta landstingsdrivna, går med förluster. Det är landstingets skyldighet att utforma en ersättningsmodell som stimulerar och inte undergräver primärvårdens verksamhet.

De landstingspolitiker som påstår att regeringen inkräktar på den lokala demokratin borde genomföra folkomröstningar i sina landsting. Det är dags att sådana beslut överlåts åt oss medborgare och inte åt politiska eliter och olika lobbygrupper.

Slutligen tycker jag att man borde vidareutveckla de nuvarande vårdvalsmodellerna och på sikt införa ett nationellt reglerat vårdvalssystem där patienter i hela landet har rätt till likvärdig vård och att alla vård­aktörer får samma förutsättningar att bedriva denna.

Skillnader i vården mellan olika landsting måste utjämnas. Allt annat är oetiskt och oacceptabelt i ett demokratiskt samhälle.

Dariusz Stachurski

Dariusz Stachurski
är familje­läkare vid Akvedukten familjeläkarmottagning i Västerås.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev