Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Dags att agera mot den dolda folksjukdomen”

Publicerad: 14 juli 2017, 06:00

Anders Halvarsson, allmänläkare.

Foto: NWT

Få känner till att sarkopeni varje år orsakar funktionsnedsättning, forcerat åldrande och för tidig död för tusentals av våra äldre, skriver allmänläkaren Anders Halvarsson.


Få människor känner till begreppet sarkopeni. Därmed är det också få som känner till att sarkopeni varje år orsakar funktionsnedsättning, forcerat åldrande och för tidig död för tusentals av våra äldre. Sarkopeni innebär fortgående förlust av muskelmassa och muskelstyrka på ett sätt som inte bara kan kopplas till åldrandet i sig.

Särskilt alarmerande är att sarkopeni inte bara är ett okänt begrepp för allmänheten, utan även inom vården. Detta trots att studier visar att 20–30 procent av alla svenskar över 80 år är drabbade. Så behöver det inte vara.

För att fler ska få den hjälp som behövs krävs ökad kunskap och fungerande åtgärder. Därför måste samhället prioritera att lägga resurser på att uppmärksamma och åtgärda ett av våra stora men dolda samhällsproblem. Många äldre, men också deras omgivning, ifrågasätter inte muskelsvagheten utan ser det som en naturlig del av åldrandet. Det är inte sant.

Naturligtvis är åldrandeprocessen i sig en viktig faktor till symtomen som förknippas med sarkopeni, men dålig kost, sjukdom och inaktivitet är vanliga bakgrundsfaktorer som kraftigt ökar förekomsten av sarkopeni och gör att symtomen uppstår tidigare än annars och blir värre. Det är dessutom viktigt att bibehålla tandhälsan längre upp i åren för att kunna tugga maten ordentligt och få i sig föda som är både varierande och smakrik.

Det är viktigt att ta äldres hälsa på mycket större allvar än vad som nu görs. Förebyggande åtgärder är möjliga, och det borde också vara politiskt prioriterat att förbättra hälsotillstånd för våra äldre genom att möjliggöra och främja bättre kost och mer motion. Men intresset från politiken tycks ljummet.

Konsekvenserna för den som drabbas av sarkopeni är bland annat förtvinade muskler, ökad risk för fallolyckor och minskad rörlighet. Följder som i sin tur medverkar till en oerhört försämrad livskvalitet. Men detta är något som går att förhindra med rätt enkla åtgärder av både individ och samhälle. För att vända utvecklingen krävs främst styrketräning, god tandhälsa och rätt kost. Här behöver samhället göra större insatser för att säkerställa att äldre får möjlighet till en riktig och näringsrik kost och att möjligheterna att röra på sig är goda.

Här kommer tre förslag på åtgärder för att motverka sarkopeni.
För det första behöver samhället stödja föreningar och organisationer som kan främja äldre personer att bli mer fysiskt aktiva. För det andra bör informations- och utbildningsinsatser genomföras mot vård- och omsorg kring mat och nutrition. För det tredje bör genomförda insatser utvärderas.

Det är dags för en uppföljning av hur Socialstyrelsens skärpta riktlinjer om att förebygga och behandla undernäring följs. De riktlinjerna ställer skarpa krav på rutiner och kräver att sjukvården arbetar aktivt för att förhindra undernäring.

Anders Halvarsson, allmänläkare

ANDERS HALVARSSON

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev