Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Torsdag15.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

Dags att korta väntetiderna på akuten

Publicerad: 27 April 2010, 12:14

En maxgräns på två timmar är inte orimlig, anser fyra debattörer från Skånes universitetssjukhus.


Det finns en bred politisk enighet bakom fyratimmarsmålet, som är hämtat från Storbrittanien och innebär att patienter inte ska vänta längre än fyra timmar på akutmottagningen – från inskrivning till utskrivning. Både socialminister Göran Hägglund (kd) och flera tunga landstingspolitiker uttrycker detta med största tydlighet.

I Dagens Medicin nr 44/09 redovisas tydlig statistik över att inflödet på landets akutmottagningar ökat under de senaste åren, vilket också är en internationell trend. Nya krav ställs på det akuta omhändertagandet på många nivåer. Bara inom Region Skåne pågår ombyggnation av två akutmottagningar för att motsvara behoven. Kompetensmässigt sker på flera håll en uppgradering genom införandet av akutläkarsystem, en förändring som också avsevärt förbättrar logistiken på akutmottagningen. Sedan flera år är införandet av en akutsjuksköterskespecialitet en stark önskan från akutsjukvården. Det ökande patientflödet har också lockat fram större fokus på ett flödesinriktat arbetssätt.

Vi stödjer starkt fyratimmarsmålet och välkomnar en ökad uppmärksamhet på det akuta omhändertagandet och vill förtydliga vissa frågor i detta sammanhang.

För det första måste fyratimmarsmålet vara ett sjukhusövergripande mål. Framgångsfaktorn för att nå målet är kvaliteten på samspelet mellan akutmottagning och andra verksamheter. Varje delprocess i patientflödet måste lägga stort fokus på att ge god vård men också på att övergången till nästa del i flödet blir så bra som möjligt för patienten. Kort sagt, ett sjukhus är ett system där varje del är beroende av andra, men där brist på samsyn och systemkunnande bidrar till att delarna har en tendens att jobba isolerade från andra. Detta är inte bara dåligt för patienterna utan också starkt fördyrande.

Ibland är väntan på läkare eller sjuksköterskor på akuten lång, men ofta väntar dessa i sin tur på röntgen, röntgensvar, labsvar eller på en plats åt patienten på avdelning. Erfarenheterna från Storbritannien säger oss att så länge inte varje del i systemet strävar efter att hjälpa de akutsökande patienterna på under fyra timmar är det, lite tillspetsat, ingen idé att akutmottagningen heller gör det. På egen hand når man aldrig målet.

För det andra tycker vi att man på landstingsnivå bör koppla ersättningssystemet till sjukhusen till uppfyllande av fyratimmarsmålet. Utsikterna att få minskad budget om målet ej uppfylls skulle ge sjukhusen incitament att uppnå detsamma. Framtidens tillgänglighetsarbete bör också omfatta nationella initiativ som riktas mot det akuta omhändertagandet. Låt det goda resultatet av ”kömiljarden” vara förebild för en satsning på akutsökande patienter. Vi uppmanar Sveriges Kommuner och Landsting att inleda förhandling med socialdepartementet för att skapa en modell för detta. Vidare krävs det en ökad ansträngning kring att skapa ett fungerande nationellt kvalitetsregister inom akutsjukvård. Fyratimmarsmålet anger en önskad ledtid, samtidigt som vi i dag vet för lite om kvalitetsaspekterna. Snabbt men fel är också starkt fördyrande och patientosäkert.

Slutligen tycker vi att fyratimmarsmålet kan revideras. Målet är uttalat utifrån brittiska förhållanden år 2004. Även i Storbritannien pågår en diskussion om fyra timmar möjligen är för lång tid. Så varför inte tre timmar, eller två? Med fungerande samarbete inom sjukhusen är det knappast omöjligt.

Stefan Bodetoft
är akutläkare och biträdande medicinsk enhetschef vid akutmottagningen i Lund.

Ann Kathrin Demény
är akutläkare och medicinsk enhetschef vid akutmottagningen i Lund.

Per Björgell
är akutläkare och medicinsk enhetschef vid akutmottagningen i Malmö.

Jesper Stenberg
är stabschef/verksamhetsutvecklare vid akutdivisionen på Skånes universitetssjukhus.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev