söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Dagens Medicin Debatt: ”Dags att regeringen prioriterar vården”

Regeringen har utnämnt sjukvården till ett prioriterat område – men har samtidigt minskat statsbidragen kraftigt, skriver Christine Lorne (C). (1 kommentar.)

Publicerad: 13 april 2023, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Christine Lorne (C), primärvårdsregionråd i Region Stockholm.


Ämnen i artikeln:

VårdpolitikPrimärvård

Regeringen har meddelat att den vill satsa på en kraftig förstärkning av primärvården, vilket vi i Mittenkoalitionen i Region Stockholm välkomnar. Men de kraftigt neddragna statsbidragen, liksom satsningen på en utredning om att förstatliga vården, pekar i motsatt riktning.

I dag är det för svårt att få tid på vårdcentralen och alltför ofta blir följden att människor åker till akuten, trots att vårdcentralen i många fall hade kunnat ge den bästa hjälpen. Det här leder till långa köer på akutmottagningarna, en tuff och pressad arbetsmiljö för vårdpersonalen och ett onödigt lidande för många patienter.

Läs mer: Miljarder till äldreomsorgen brann inne

När fler får vård i tid på sin vårdcentral kan det leda till att riskfaktorer, såsom högt blodtryck eller högt kolesterol, upptäcks i tid och att förebyggande insatser kan sättas in. Då behöver färre människor utveckla de kroniska sjukdomar som i dag försämrar folkhälsan och upptar en stor del av sjukvårdens resurser. I det långa loppet innebär det att fler får leva långa friska liv och att kostnaderna för sjukvården minskar.

Regeringen har i Tidöavtalet utnämnt sjukvården till ett prioriterat område och säger sig vilja se en kraftig utbyggnad av primärvården. Detta låter såklart oerhört lovande och vi i Region Stockholm kommer – om regeringen uppfyller löftet – att vara de första att möta upp med satsningar för att se till att omställningen till en god och nära vård äntligen kan bli verklighet.

Samtidigt har regeringen kraftigt minskat statsbidragen till Region Stockholm. Bland annat har pengar avsatta till återhämtning för vårdpersonal försvunnit. I stället läggs 100 miljoner kronor på en utredning om att förstatliga vården. Därmed är risken stor att primärvårdssatsningen hamnar i skymundan och att resurser, kraft och energi läggs på en pappersprodukt som syftar till att splittra regionerna – i stället för att låta dem fokusera på den nödvändiga omställningen till nära vård, som vi alla vet behövs.

Att vi behöver satsa mer på primärvården är en åsikt som det råder något så ovanligt som konsensus om, bland samtliga partier i riksdagen såväl som hos regionerna, Sveriges Regioner och Kommuner, och professionen. Alla riksdagens partier har ställt sig bakom omställningen till en god och nära vård med primärvården som nav. Dessutom har utredning efter utredning kommit fram till samma sak. Alla är alltså egentligen rörande överens om att det är en kraftig förstärkning av primärvården som är lösningen på många av sjukvårdens problem.

Som första region i Sverige har därför Region Stockholm satt upp ett skarpt mål om att vi successivt ska öka primärvårdens andel av sjukvårdsbudgeten till 25 procent år 2030. Men för att vi ska lyckas krävs att regeringen möter upp med tillräckliga resurser i form av höjda statsbidrag under åtminstone fem till tio år. Det regeringen i stället ger oss nu är alltså kraftigt sänkta statsbidrag.

Sjukvården var i valet 2022 väljarnas viktigaste fråga, både nationellt och regionalt. I Region Stockholm röstade många för en förändring av sjukvården och vi i Mittenkoalitionen är fast beslutna att genomföra den förändringen och en gång för alla se till att skapa en hållbar sjukvård med vårdcentralerna som nav.

Men ska vi lyckas med omställningen är ett samarbete med regeringen helt nödvändigt. Vi i Region Stockholm är mer än redo att äntligen påbörja omställningen till en god och nära vård. Är regeringen redo?

Christine Lorne (C), primärvårdsregionråd i Region Stockholm

Kommentarer

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?
Klicka här!
Kommentarer publiceras efter granskning.

2023-04-13

Helt rätt - andelen av resurserna till primärvården måste öka! Vårdcentralerna måste ges förutsättningar att jobba ännu närmare och mer förebyggande för att undvika inläggningar.

Emmy Ahlstedt (C), Region Kalmar län

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dagens Medicin Debatt

debatt@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

VårdpolitikPrimärvård

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev