Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Dags att ta till sig av kritiken, Hägglund!

Publicerad: 28 maj 2008, 07:54

Kritiken mot Lars Rejes förslag om apoteksmarknaden måste tas på allvar, menar Ingrid Lennerwald.


Lars Reje, regeringens särskilda utredare, har till socialminister Göran Hägglund lagt fram ett förslag om en avreglering av apoteksmarknaden. Denna utredning har nu varit ute på remiss.

Region Skåne var i sitt yttrande synnerligen kritiskt över betänkandet, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, hade starka invändningar. Sveriges farmacevtförbund har varnat för att Rejes förslag kommer att leda till ett oligopol där bara stora och redan etablerade kedjor kan klara av att äga och prisförhandla.

Kritiken mot omregleringen av apoteksmarknaden har växt i styrka och bredd. Trots detta pågår redan arbetet på regeringskansliet att sälja ut hundratals apotek utan att man tar hänsyn till den kritik som framkommer dag för dag. Kritiken är inte av sådan karaktär att Göran Hägglund borde negligera den – tvärtom.

■ Utredaren föreslår en prissättningsmodell där apoteken ska förhandla om inköpspriserna, trots att det är landstingen/regionerna som har betalningsansvaret tillsammans med staten. Förslaget innebär i praktiken att samhället lämnar ifrån sig ansvaret när det gäller ambitionen att pressa priserna. Eventuella vinster kommer inte att komma skattebetalarna till del utan hamna i fickorna på kedjor som köper in läkemedel till hela Europa.

■ Effekterna i Norge borde vara ett avskräckande exempel där avregleringen har lett till högre priser, sämre kontroll och till att tre stora internationella kedjor har delat upp marknaden mellan sig.

■ Sjukvårdshuvudmännen fråntas förhandlingsrätt, insyn och inflytande över processen vilket är fullständigt absurt. Det är ju huvudmännen som har den verkliga förhandlingspositionen som medicinsk utskrivare och betalningsansvariga.

■ Det är fullständigt orimligt att privata ägare av vårdinrättningar, exempelvis Capio och Sophiahemmet, ska få driva apotek, men inte landstingen/regionerna. Privata vårdgivare ska kunna dra nytta av samordningsvinster medan landstingen ska vara förhindrade att göra detta. Det är inte konkurrens­neutralt.

Läkemedelskostnaden i Sverige är 31 miljarder kronor per år. Staten står för merparten av kostnaderna, cirka 23 miljarder kronor, konsumenterna betalar direkt egenandelen i högkostnadsskyddet och receptfritt. Troligen kommer kostnaderna för läkemedel att öka i framtiden i takt med att nya effektiva läkemedel utvecklas. Sverige har i dag relativt låga priser för läkemedel i kundledet. Priser som man bland annat kunnat uppnå tack vare konkurrensen mellan olika läkemedelsföretag som säljer till en så stor aktör som Apoteket AB samt möjligheten till generikautbyte.

Debatten kring Apotekets vara eller icke vara har blivit en diskussion enbart kring ”att sälja piller och öka tillgänglighet” men är så mycket mer. Det blir därmed uppenbart att omreglering av apoteksmarknaden bara är ett uttryck av politisk ideologi och inte ett sätt att tillvarata medborgarnas och skattebetalarnas intresse.

Som socialdemokrat tycker jag att den nuvarande reglering av apoteksmarknaden i huvudsak är bra, vilket även Apotekets kunder, det vill säga svenska folket, tycker enligt undersökningar. Visst borde enklare receptfria läkemedel som nässpray och nikotinplåster kunna säljas i den vanliga detaljhandeln. Men en sådan mindre avreglering är möjlig utan att slopa hela det sammanhållna apotekssystemet.

Ingrid Lennerwald

Ingrid Lennerwald
är regionråd (s) i Region Skåne.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev