Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Dags för den offentliga sjukvården att steppa upp”

Regionernas styre behöver vakna, dagens personalpolitik håller inte längre. Sjuksköterskorna säger ifrån, skriver Lena Östholm Munkberg (MP) som vill se höjda löner.

Publicerad: 1 juli 2022, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Lena Östholm Munkberg, första namn för Miljöpartiet i regionvalet Nordvästra valkretsen i Skåne.


Ämnen i artikeln:

MiljöpartietRegion SkåneHelsingborgs lasarett

Krisen inom sjukvården sprider sig, Helsingborgs lasarett har nyligen gått upp i stabsläge. Bristen på vårdplatser kan oftast härledas till brist på sjuksköterskor. Regionernas styre behöver vakna, dagens personalpolitik håller inte längre. Sjuksköterskorna säger ifrån.

Mycket tyder på att vi inte har för få grundutbildade sjuksköterskor men enligt Arbetskraftsbarometern 2021 är bristen stor på nyutexaminerade specialistsjuksköterskor inom anestesi-, intensiv- och operationssjukvård samt psykiatri- och distriktssköterskor. Det är dags för det offentliga att axla rollen som en attraktiv arbetsgivare. Regionen är en stor arbetsgivare, men ska detta vara en fördel behövs nytänkande. Vårdpersonalen ställer högre krav i dag. 

Läs mer: Ny statistik: Här tjänar Vårdförbundets grupper mest 

Lagen om valfrihetssystem, LOV, trädde i kraft den 1 januari 2009. Inom regioner är det obligatoriskt för primärvården att ha ett valfrihetssystem. Detta har bidragit till att konkurrensen på arbetsmarknaden har ökat. Detta har varit kännbart ett tag, men bidrar nu till den sjuksköterskebrist som vi ser i dag där både kommuner och privata vårdgivare har gått om regionens sjuksköterskor lönemässigt. 

En sjuksköterska läser efter sin gymnasiebehörighet minst tre år på högskola och vill de specialisera sig behöver de läsa ytterligare ett till två år. När det gäller lönen låg medellönen för en grundutbildad sjuksköterska enligt SCB år 2021 i Sydsverige (Skåne och Blekinge) i region på 36 500 kronor, i kommun på 39 400 kronor och inom privat verksamhet på 46 400 kronor medan medel i riket i region låg på 38 700 kronor, i kommunen på 39 600 kronor och inom privat verksamhet låg medel på 46 500 kronor.

Det måste bli mer fördelaktigt att arbeta inom regionen som sjuksköterska. Regionen är en stor arbetsgivare med många valmöjligheter och med arbeten som passar de flesta. Vill vi behålla och anställa fler sjuksköterskor måste regionen vara en attraktiv arbetsgivare. Dagens stuprör mellan sjukhus och primärvård behöver luckras upp, för ett bättre nyttjande av kompetensen, för att öka patientsäkerheten och för att nyttja den digitala utvecklingen på bästa sätt.

I höst är det val och sjukvården kommer att stå högt på agendan. Oili Dahl, ordförande för Svensk sjuksköterskeförening lyfter i tidningen Framtidens karriär 2022 fram att det inte räcker med extra pengar och löften om fler sjuksköterskor. Hon säger: ”Vi måste få till bättre stöd för att sjuksköterskor kan arbeta med hela sin kompetens och finnas i beslutsrummen”.

De framgångsfaktorer som lyfts fram är främst: Förbättrad arbetsmiljö och arbetsvillkor, bemanning, mer resurser till hälso- och sjukvården och att vårdplatsbristen åtgärdas. När frågan ställdes till sjuksköterskor av Framtidens karriär inför valet 2018 var ordningen en annan: Bra lön/löneutveckling, bra ledarskap/arbetsledning, bra schemaläggning/arbetstider, möjligheter till kompetensutveckling/vidareutbildning och arbetsmiljön kom då på femte plats. Mycket har sedan ändrats under denna mandatperiod.

Miljöpartiet anser att det krävs förändringar på såväl statlig som regional nivå, på både kort och lång sikt, enligt följande: 

Bättre personalpolitik: Sökande till tjänster inom regionen och under anställningen ska ges stöd att hitta den plats som passar för var och en. 

Satsning på chefer inom regionen: medel ska avsättas för kompetensutveckling av första linjens chefer och antalet medarbetare per chef minskas.

Ökad statlig finansiering av sjukvården: Vi vill höja sjuksköterskornas löner och öka utbildningsinsatser. 

Satsningar på teamarbetet: Professionernas gemensamma kompetens är en nyckel till framgång inom sjukvården. 

Att personalen ges möjlighet till återhämtning: Miljöpartiet har drivit igenom återhämtningsbonus som möjliggör ökade satsningar på arbetsförhållanden som förkortad arbetstid.

Införande av en nollvision mot arbetsrelaterad ohälsa: Stress leder ofta till arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa.

Skärpt arbetsmiljölagstiftning: Möjligheten för Arbetsmiljöverket att utdöma vite bör även finnas vid brister i organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Regionerna har ett stort ansvar och förändringar har krävts sedan länge. Miljöpartiet anser att det krävs en ödmjukhet från arbetsgivaren och att personalen ges ett ökat inflytande för att hitta de bästa lokala lösningarna. Synen på personalen som en värdefull resurs måste tas på allvar. 

Lena Östholm Munkberg, första namn för Miljöpartiet i regionvalet Nordvästra valkretsen i Skåne

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten?

Klicka här!

Kommentarer publiceras dagtid vardagar efter granskning.

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev