Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

fredag07.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

”Dags för diabetessjukhus i Stockholm!”

Publicerad: 4 juli 2014, 10:26

Diabetesvården i Stockholm är sämst i hela landet. Så kan vi inte ha det, skriver Ella Bohlin (KD), kandidat till landstingsfullmäktige.


Diabetes har blivit en av våra största folksjukdomar. Vården ställs inför allt större utmaningar i att med olika metoder identifiera sjukdomen och på så sätt minska risken för allvarliga hjärt-och kärlkomplikationer. I Stockholms läns landsting kan vården av diabetespatienter inte sägas vara en framgång. Kostnaderna per patient är högre än i resten av landet men resultaten är inte bättre. Diabetes som inte behandlas för med sig en rad komplikationer och sjukdomar. Ögon, fötter, njurar och hjärtkärl påverkas och effekterna kan bli allvarliga. Obehandlad diabetes kostar Stockholms landsting miljarder varje år.

Allianspartierna har i länet infört vårdval inom öppen specialistvård, vilket har lett till kortare köer, bättre kvalitet och till att väntetiderna inom olika specialistvårdområden har minskat. Men vi kristdemokrater är inte nöjda med det. Vi vill att vården ska bli ännu mer tillgänglig och flyttas närmare patienterna. När det gäller diabetes anser jag att det är nödvändigt att vi riktar in vården efter patienternas diagnos.

Jag och Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting vill därför skyndsamt etablera ett diabetessjukhus, en sjukvårdsinrättning där specialiserade vårdteam tar hand om patienter med diabetes. Ett diabetessjukhus i Stockholm kan samla all kompetens, den bästa behandlingen som behövs för utveckling av patientens hälsa och samtidigt stimulera till forskning och utveckling.

I Stockholms län har drygt 97 000 personer diabetes varav cirka 18 000 typ 1-diabetes som kräver regelbunden insulinbehandling. Fem procent av männen och tre procent av kvinnorna i länet har diabetes. Varje år får 150 nya barn under 18 år diabetes typ 1. I dag finns ungefär 1 300 barn och unga med typ 1-diabetes i Stockholm. I hela landet beräknas fyra–fem procent av befolkningen ha diabetes. De kommande åren förväntas antalet personer med sjukdomen öka, på grund av att både andelen äldre och andelen överviktiga ökar och därmed göra anspråk på en allt större del av sjukvårdsbudgeten.

Diabetes går att behandla tack vare innovationer, kunskap och forskning och nya läkemedel samt möjlighet till egenvård. För en framgångsrik diabetesvård i Stockholms län krävs ett samlat grepp kring patienten och hennes behov. Kristdemokraternas åsikt är att vården måste ses ur ett individperspektiv. Utan en sådan grundsyn kan utvecklingen inte gå framåt. Detta synsätt får konsekvens för hur vi ser på styrning, ledning och vårdens organisation.

I ett individanpassat synsätt ingår att organisera vården utifrån den enskilda personen och på alla sätt undvika att individen ska anpassa sig efter förlegade och konstruktiva strukturer som mer har byggts upp för att passa den befintliga organisationen. Patientinvolvering, transparens och kvalitet ska vara ledstjärnan för all vård som bedrivs.

Tanken med diabetessjukhuset är att det ska vara en gemensam arena för personer med diabetes, diabetesvård, framstående forskning samt hjälpmedels- och läkemedelsföretag.

Ett nytt diabetessjukhus behöver nödvändigtvis inte drivas i landstingets regi. Sjukhuset kan med fördel bli föremål för innovationsupphandling. Innovationsupphandling kan beskrivas som en upphandling som främjar utveckling och införande av nya lösningar – innovationer. Innovationsupphandling innefattar dels upphandling som sker på ett sådant att den inte utesluter nya lösningar, så kallad innovationsvänlig upphandling, dels upphandling av innovation, det vill säga upphandling av framtagande av nya lösningar som ännu inte finns på marknaden. Alliansregeringen har pekat ut innovationsupphandling som prioriterat och gett ett antal myndigheter i uppdrag att sprida kunskap och främja denna typ av upphandlingsform.

Diabetesvården i Stockholm imponerar inte, utan är tvärtom sämst i hela landet. Så kan vi inte ha det. Om Stockholms läns landsting ska kunna bedriva en framgångsrik diabetsvård med patienten i centrum menar jag att ett diabetessjukhus är ett måste. Ett nytt diabetessjukhus kommer inte bara att hjälpa patienter i närheten utan förbättra diabetesvården i hela Stockholms län.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev