Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Dags för en dietistutbildning i Skåne”

Publicerad: 31 mars 2020, 05:00

Allt fler skåningar riskerar att skadas av övervikt och fetma. För att möta detta hot är en dietistutbildning i Skåne en viktig del, skriver två centerpolitiker.


Börjar vi svenskar snart bli lika överviktiga som amerikanerna? Och vad innebär det i så fall för vår livskvalitet och för den skånska vården?

Sedan början av 1980-talet har genomsnittssvensken blivit två centimeter längre. Och sju kilo tyngre. I dag har varannan svensk övervikt eller fetma. Vi har en bit kvar till amerikanska förhållanden. Men tendensen i Sverige är oroväckande, så även i Skåne.

Som ett sätt att möta den ökade övervikten och fetman föreslår vi att det läggs en dietistutbildning vid något av de skånska lärosätena, förslagsvis vid Högskolan Kristianstad.

Övervikt och fetma är i dag en av de främsta orsakerna till att antalet år man lever frisk minskar. Med övervikten ökar risken för flera olika sjukdomar såsom cancer, diabetes samt hjärt-kärlsjukdomar. Problemet kostar i dag samhället 70 miljarder kronor årligen bara i Sverige, enligt uppskattningar från Folkhälsomyndigheten.

Inom hälso- och sjukvården finns det många olika yrken som är viktiga för att ta hand om våra invånares hälsa och förebygga ohälsa. Ett av dessa yrken är dietister.

Vi i Centerpartiet vet om att maten är en oerhört viktig del av läkandeprocessen. Precis av den anledningen så ser vi att dietister är oerhört viktiga i sjukvården där deras viktigaste uppgift är att se till så patienterna får rätt slags näringstillförsel av den mat de äter. Något som är viktigt bland annat när man har diabetes, tarmproblem, cancer eller hjärt-kärlsjukdom.

Nutritionsbehandling har en stor betydelse för prognos, vårdtid och för att minska risken för vårdkomplikationer. Därför är dietister viktiga, inte minst inom slutenvården.

Tyvärr råder det brist på dietister. Ungefär hälften av landets regioner har inte tillräckligt många dietister, enligt Socialstyrelsens senaste bedömning av tillgång och efterfrågan på legitimerad personal.

Utöver detta uppskattar Dietisternas riksförbund att pensionsavgångarna kommer att öka under de kommande åren. Dessutom har dietister börjat arbeta och bli en viktig del även i primärvården. Det kan ses som att behovet av än fler dietister finns, för att klara behovet till både primär- och slutenvård. Skåne har enligt den senaste siffran från 2016 strax under rikssnittet i antalet dietister per 100 000 invånare.

Dietister utbildas i dag på tre orter i landet – Uppsala, Umeå och Göteborg. Vi ser att utbildningen även borde finnas i Skåne för att möjliggöra en ökad tillgång till dietister för framtiden och möta behovet. Inte minst för att säkerställa att maten fortsätter att vara en viktig del av läkandet då vi vet att det har god effekt.

En inriktning skulle kunna vara med mer fokus gentemot barndietister, för att möta den ökande övervikten bland barn.

Ett exempel på en plats som utbildningen också skulle kunna förläggas till är Högskolan Kristianstad. Det är en välfungerande högskola i en expansiv region. Dessutom har högskolan redan i dag ett gott samarbete med bland annat Centralsjukhuset i Kristianstad, där skolans sjuksköterskeutbildning utsetts till att vara bäst på verksamhetsförlagd utbildning i Vårdförbundet Students rapport från 2019.

Erfarenheter som skulle fungera väldigt bra även för en dietistutbildning.

Vi står inför en oroande utveckling, där allt fler skåningar riskerar att skadas av övervikt och fetma. För att möta detta hot är en dietistutbildning i Skåne en viktig del.

PATRIK HOLMBERG, BIRTE SANDBERG

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev