måndag5 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Dags för en nationell barncancerstrategi”

Alla barn med cancer ska erbjudas dna-analyser i syfte att kunna skräddarsy individuella behandlingar för olika cancerformer, föreslår debattörer från Moderaterna.

Publicerad: 24 februari 2022, 04:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Camilla Waltersson Grönvall, Anna Mannfalk, Marie Morell, Magnus Leivik, Nicklas Sandström, Linda Frohm, Emilie Orring, Tobias Nässén. Foto: Fredrik Wennerlund (Camilla Waltersson Grönvall), Hans Alm (Marie Morell), Therese Jansson (Magnus Leivik), Pär Bäckström (Linda Frohm), Angelica Klang (Emilie Orring)


Ämnen i artikeln:

ModeraternaBarncancer

Nästan varje dag drabbas ett barn av cancer i Sverige. Ett svårare besked, som drabbar hela familjen, är svårt att föreställa sig. Även om barncancervården har gjort fantastiska framsteg är barncancer fortfarande den vanligaste dödsorsaken i åldern 1 till 14 år. Varje barn som inte överlever är en påminnelse om att vården och forskningen och politiken har mer att göra. Sverige behöver nu ta nästa steg för att kunna nå den långsiktiga visionen att helt utrota barncancer. 

Den svenska barncancervården är i grunden mycket bra och resultaten har stadigt förbättrats, samtidigt möter svensk barncancervård en rad problem och utmaningar. 

Läs mer: Miljonsatsning på gensekvensering inom cancer 

Sverige firade förra året 10-årsjubileum med den nationella cancerstrategin, vilken den förra borgerliga regeringen tog fram. Strategin har utan tvekan spelat en avgörande roll för att stärka den svenska cancervården, men barncancervården har tyvärr inte varit en central del i den. Det vill vi ändra på. 

Moderaterna föreslår nu därför att det tas fram och genomförs en nationell barncancerstrategi. Vi menar att det krävs en bred palett av åtgärder för att barncancervården ska bli ännu bättre och presenterar här några delar som bör ingå i en sådan strategi.

1. Skapa bästa förutsättningar för individuella barncancerbehandlingar

Vi är övertygade om att specifika resurser krävs för att stärka jämlikheten vid införande av nya effektivare cancerläkemedel, så att dessa lättare kan komma barncancerpatienter till del oavsett var i landet man bor. Alla barn med cancer ska erbjudas dna-analyser i syfte att kunna skräddarsy individuella behandlingar för olika cancerformer. Moderaterna föreslår också en statlig satsning på nya avancerade läkemedelsbehandlingar, immun-, cell- och genterapier. 

2. Säkerställ personal- och kompetensförsörjningen i barncancervården

En nationell översyn av behoven av ytterligare läkare och sjuksköterskor till barnonkologin, liksom samordning av utbildning, behövs. Finansieringen av kompetensutveckling inom barncancervården måste bli mer strukturerad, hållbar och långsiktig där det tas ett ökat nationellt ansvar och ledarskap.

3. Prioritera och se över möjligheterna att inrätta specialistutbildning i barncancervård

Omkring en tredjedel av landets barnonkologer närmar sig pensionsålder. Det gör att barncancervården kommer att drabbas av ett stort bortfall av spetskompetens och erfarenhet. Vi föreslår att möjligheterna ses över att inrätta specialistutbildning för vårdpersonal som arbetar med barncancervård för att minska sårbarheten. 

4. Prioritera särskilt kontaktsjuksköterskor och anhörigstödjare

Anhörigstödjare ska vara en naturlig del av barncancervården. Detta för att bland annat underlätta övergången för patienten från barncancervård till den reguljära cancervården. Anhörigstödjare och kontaktsjuksköterskor som ger ökad trygghet kan göra stor nytta i att stödja familjer.

5. Alla barncanceröverlevare ska ha rätt till regelbunden uppföljning

Många barn som överlever barncancer drabbas av sena komplikationer. Det handlar om ungefär 7 av 10 barn. Sena komplikationer kan röra allt ifrån försämrat allmäntillstånd, olika funktionsnedsättningar till att personen ifråga drabbas av nya cancersjukdomar. Komplikationerna kan uppstå mycket lång tid efter avslutad behandling. Det behövs därmed förstärkt systematik och regelbundenhet vad gäller uppföljning av personer som överlevt cancer som barn.

Därutöver menar vi att särskild barnpalliativ kompetens behöver säkerställas, att rehabiliteringsplan och psykosocialt stöd ska erbjudas samt att forskning gällande barncancer ska prioriteras och säkerställas. 

Sverige ska erbjuda världens bästa vård till cancersjuka barn och deras familjer, vi kan aldrig nöja oss med mindre. Mycket har gjorts, mycket är redan bra – men mycket mer måste göras. Moderaterna menar att det börjar med en genomtänkt nationell strategi mot barncancer.

Camilla Waltersson Grönvall (M), socialpolitisk talesperson 

Anna Mannfalk (M), regionråd Skåne

Marie Morell (M), regionråd Östergötland

Malin Sjölander (M), regionråd Kalmar län 

Magnus Leivik (M), regionråd Sörmland

Anders Lund (M), ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden Region Blekinge

Sebastian Cehlin (M), regionråd Örebro län

Anna Nordqvist (M), regionråd Örebro län

Roland Gustbée (M), ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden Region Kronoberg

Alexander Hägg (M), regionråd Gävleborg

Nicklas Sandström (M), regionråd Västerbotten 

Linda Frohm (M), regionråd Norrbotten

Fredrik Larsson (M), regionråd Värmland 

Emilie Orring (M) , regionråd Uppsala

Tobias Nässén (M), regionråd Stockholm

Jenny Landernäs (M), regionråd Västmanland

Mikael Andersson Elfgren (M), regionråd Västmanland

 

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här!
Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

ModeraternaBarncancer

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev