Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Dags för en politik för en jämlik psykisk hälsa”

Publicerad: 24 juni 2019, 05:00

Den blågröna majoriteten i Region Stockholm sviker barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden, skriver socialdemokraterna Talla Alkurdi, Elinor Odeberg och Elvir Kazinic.


Psykisk ohälsa drabbar i hög utsträckning barn och unga i mer socioekonomiskt utsatta områden. Trots detta får barn och unga i Järvaområdet betydligt mindre vård än exempelvis barnen på Lidingö. Detta är ett resultat av de blågrönas marknadsstyrning av vården. Det är dags för en politik för en jämlik psykisk hälsa.

Den ökade psykiska ohälsan bland barn och unga är en av vår tids största folkhälsoutmaningar. Psykisk ohälsa drabbar allt fler unga men slår särskilt hårt mot till exempel flickor och mot barn med sämre socioekonomiska förutsättningar.

I Stockholm är skillnaderna i den psykiska hälsan bland barn och unga stora. Det är till exempel mer än dubbelt så vanligt att pojkar i årskurs nio i Rinkeby-Kista ofta känner sig ledsna eller deppiga utan att veta varför, i jämförelse med samma grupp i Bromma.

Trots de stora skillnaderna i psykiskt välmående, för det blågröna styret i Region Stockholm en politik som riskerar att vidga klyftorna i psykisk ohälsa. Då de blågröna låter vårdbolagen styra var vården etableras, är tillgång till vård för unga med psykisk ohälsa mycket ojämlikt fördelad. Nästan hälften av länets kommuner saknar tillgång till den så kallade första linjens psykiatri på vårdcentralen.

Enligt Hälso-och sjukvårdsförvaltningen behandlas endast omkring 0,5 procent av barn och unga i Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta för psykisk ohälsa på vårdcentralen. Motsvarande siffra i Lidingö är drygt 4 procent. Med detta går det att konstatera två saker: Det första är att första linjens psykiatri för barn och unga är underutbyggd över hela regionen. Det andra är att det är hela 8 gånger så vanligt att få denna vård i Lidingö som i Järvaområdet.

Vi socialdemokrater vill skapa förutsättningar för en bättre psykisk hälsa för alla barn och unga oavsett bostadsområde eller bakgrund. Därför föreslår vi:

Sänk trösklarna för att söka vård: Unga som mår dåligt måste tidigt få stöd innan problemen förvärras. Därför behöver första linjens psykiatri med tillgång till psykologiskt stöd och behandling byggas ut kraftigt. Det är även viktigt att unga möts av utbildad personal och att fler inom vården ges utbildning i att identifiera och i viss mån behandla psykisk ohälsa. Vi vill också utöka ungdomsmottagningarnas roll i att förebygga och behandla psykisk ohälsa genom att möjliggöra för dem att erbjuda tillgång till psykolog och ingå i första linjens psykiatri.

Stärk jämlikheten i hela länet: Första linjens psykiatri måste finnas i hela länet och inte endast där vårdbolagen kan göra vinst. Region Stockholm måste därför ta ansvar för ett jämlikt vårdutbud. Vårdcentraler i områden där vårdbehoven är stora måste också ges utökade resurser för att till exempel kunna jobba mer uppsökande gentemot barn och unga.

Vård på rätt vårdnivå: Utöver att första linjen är underutbyggd saknas också kunskap om att den faktiskt existerar som vårdform. Många vänder sig direkt till specialistpsykiatrin, bup, trots att de borde få vård på vårdcentralen. 8 av 10 samtal till bup hänvisas till första linjen. Här måste regionen se till att första linjen blir den naturliga vägen in till vård för psykisk ohälsa.

Kraftsamla mot den ökade psykiska ohälsan: Ska vi motverka den psykiska ohälsan bland barn och unga måste samtliga samhällsaktörer kraftsamla. Samverkan mellan vårdcentralerna, barn- och ungdomspsykiatrin, elevhälsan, socialtjänsten och civilsamhället måste därför stärkas. Ett sätt att möjliggöra detta är att återinföra vårdcentralernas områdesansvar och ge dem förutsättningar att jobba mer förebyggande.

Den ökade psykiska ohälsan bland barn och unga kräver gemensamma och kraftfulla insatser från hela samhället. När vi bygger ut hälso- och sjukvården måste vi se till att de med störst behov går först. Då behövs en politik för en jämlik psykisk hälsa, inte mer av de blågrönas marknadsstyrning.

TALLA ALKURDI, ELINOR ODEBERG, ELVIR KAZINIC

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev