Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Dags för ett nationellt vaccinprogram för våra äldre”

Publicerad: 27 oktober 2015, 06:00

Äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD), debatterar för ett nytt vaccinprogram.


Vi måste ta vara på att andelen äldre i vår befolkning ökar. Det faktum att vi lever allt längre innebär inte endast att vi får fler möjligheter att njuta av det livet har att erbjuda. Äldre människor spelar även en avgörande roll för vår produktivitet, samhörighet, vårt engagemang i civilsamhället, kunskapsöverföring mellan generation och mycket mer.

Därför måste vi se till att den åldersrika tiden i livet också blir en frisk tid. Att bli äldre medför ökade risker för hälsan. Äldre personer har generellt ett sämre immunförsvar vilket gör att de lättare drabbas av sjukdomar. Risken är också högre att drabbas av flera sjukdomar samtidigt. Äldre har också en generellt sett längre återhämtningsperiod vid sjukdom, drabbas oftare av komplikationer och löper därför stor risk att hamna i en nedåtgående sjukdomsspiral som leder till tungt vårdberoende och minskade möjligheter att aktivt delta i samhället.

Ett sätt att motverka sämre hälsa hos äldre är preventiva åtgärder som till exempel vaccinationer. I länder som Frankrike och England finns det i dag nationella program för vaccination av äldre. Det är dags att detta införs även i Sverige.

Enligt en undersökning från pensionärsorganisationerna PRO och SPF Seniorerna utförd tidigare i år är en majoritet av deras medlemmar positivt inställda till införandet av ett nationellt vaccinationsprogram för äldre. Med ett nationellt vaccinationsprogram för alla över 65 år tillgodoser vi att alla har möjlighet att skyddas mot en rad sjukdomar och ger bättre möjligheter till en god hälsa och ökad livskvalitet hos äldre.

I Sverige finns det i dag ett nationellt vaccinationsprogram för alla barn. Landsting och kommuner är skyldiga att erbjuda vaccin från födseln tills barnen fyller 16 år, med vaccin mot nio smittsamma sjukdomar. Resultatet är tydligt: alla sjukdomar vi vaccinerar mot har dramatiskt minskat i omfattning.

Regeringen måste här ta sitt ansvar och säkerställa att alla äldre erbjuds en god vård på jämlika villkor. Många äldre saknar information om att de kan förebygga och hindra en rad vanligt förekommande sjukdomar. Det finns därför ett behov av att införa en nationell struktur för att säkerställa ett ökat skydd för den äldre delen av vår befolkning. Det är frustrerande att det finns skydd som i dag inte används mot en rad allvarliga sjukdomar där äldre är en tydlig riskgrupp. Mycket handlar om var man bor i landet och i värsta fall är det plånboken som avgör om man som äldre invånare kan skydda sig eller inte. Det är inte värdigt ett land som Sverige.

Samhället har mycket att vinna på att äldre vaccineras till en större utsträckning. Minskat antal sjukdomsutbrott, minskade dödsfall, minskad smittspridning och minskade kostnader för framtida vård och omsorg gör detta förslag till en vinst för alla. Vi har en ny Folkhälsomyndighet som ansvarar för våra nationella vaccinationsprogram. Det enda som krävs är en regering som visar handlingskraft.

ELLA BOHLIN

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev