Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Fredag30.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

”Dags för Sverige att återta täten i cancerforskningen”

Publicerad: 1 Juli 2015, 10:26

Foto: Thinkstock

Regeringen bör tillsätta en nationell arbetsgrupp med fokus på klinisk forskning, skriver flera representanter inom cancerområdet.


Just nu pågår en global revolution inom cancerområdet som överträffar det mesta som hittills skett inom medicinsk forskning. Nya innovationer inom diagnostik och behandling har radikalt förbättrat möjligheten att behandla och bota svårt cancersjuka patienter där det bara för några år sedan inte fanns mycket annat att erbjuda än god omvårdnad.

För att svenska patienter fortsättningsvis ska få ta del av de nya landvinningarna krävs att Sverige är med i forskningsracet. Men alltför lite satsas på klinisk forskning. Enligt den senaste Cancerfondsrapporten har Sverige, sedan mätningarna började 2006, halkat ned från en 9:e plats till 15:e plats i år. 2014 låg vi på plats 14.

Är det då viktigt att ligga i topp när forskningen i dag förs internationellt och ny information sprids i rekordhastighet? Ja, för om svenska cancerläkare inte deltar i den kliniska forskningen riskerar de att förlora viktig kunskap och inte minst erfarenhet. Det gäller både diagnosmetoder och nya behandlingar. För patienternas del innebär det att de i fortsättningen inte kan förvänta sig den allra bästa vården.

I dag vet vi att en tidig och säkert ställd diagnos kan var avgörande för förlängd överlevnad eller bot. För det krävs att vi bygger ut diagnostiska centra med den senaste utrustningen där man kan utföra avancerad molekylär diagnostik, som till exempel genetiska analyser. Testerna är nödvändiga för att behandlingen ska kunna skräddarsys utifrån varje patients tumörform och spelar en central roll inom modern behandling vid många cancerformer.

För att utveckla cancervården och dra optimal nytta av ny kunskap och innovationer krävs att behandlingsresultaten för enskilda patienter följs upp. Vårdkedjan måste fungera som en helhet, alltifrån bemötande och diagnostik till behandling och rehabilitering där alla insatser kopplas till forskningen genom att de testas vetenskapligt.

Forskningen måste bli en integrerad del i vården av patienter. För det behövs realtidsdatabaser, där information från vårdgivare i hela vårdkedjan samt akademi sammanlänkas. Här kan ny information och den senaste kunskapen hämtas så att alla i vården kan fatta snabba, effektiva och patientsäkra beslut.

Vi måste även börja se på vården i landet som en sammanhållen enhet med en gemensam modell för cancerforskning och cancervård.

Men går det att vända trenden? Vi är övertygade om att Sverige kan återta sin topposition och bli en forskningsnation i världsklass med en vård i världsklass.

Sverige har i grunden en god sjukvård, en gedigen forskningstradition med lång erfarenhet av registerstudier samt en hög it-mognad. Vi har även världsledande grundforskning kring cancer, biobanker och en nationell modell för strålbehandling. Men om vi ska lyckas gäller det att snabbt ta tillvara dessa möjligheter.

Vi uppmanar nu regeringen att tillsätta en nationell arbetsgrupp inom cancerområdet med mandat att snabbt se till att den kliniska forskningen blir en integrerad del av vården. Att vi på ett innovativt sätt skapar förutsättningar för en ny typ av forskningsmiljö med en sammanhållen modell i hela landet och ett gemensamt system där data från vården sammanlänkas med våra biobanker, så att patienter kan följas upp i realtid.

Vi som skrivit detta representerar samtliga intressenter inom cancerområdet, universitet, vård, patienter, intresseorganisationer och företag.

Kristian Pietras, professor och koordinator för Biocare, strategiska forskningsprogrammet inom cancer vid Lunds och Göteborgs universitet

Klas Kärre, professor och ordförande för Cancerfondens forskningsnämnd

Carl Borrebaeck, professor och director vid Create,  health translational cancer center, Lunds universitet

Mats Gudmundsson, Roche, Läkemedelsindustriföreningens fokusgrupp cancer

Eva Eliasson, Pfizer, Läkemedelsindustriföreningens fokusgrupp cancer

Katarina Johansson
, ordförande för Nätverket mot cancer

Rune Toftgård
, professor och koordinator för Stratcan, strategiska forskningsprogrammet inom cancer vid Karolinska institutet

Camilla Hultberg
, ordförande för Sjuksköterskor i cancervård

Agneta Montgomery
, docent och ordförande i Svensk kirurgisk förening

Ulf-Henrik Mellqvist
, docent och ordförande i Svensk förening för hematologi

Roger Henriksson
, professor och avgående ordförande i Svensk onkologisk förening

Tobias Sjöblom
, docent och programsamordnare för U-can, Uppsala-Umeå comprehensive cancer consortium

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev