fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Dags för Sverige att ta över systemet med ’legevakt’”

Publicerad: 21 september 2015, 05:00

Såväl Norge som Danmark använder sig av systemet med legevakt, en lokal vårdkontakt med möjlighet till direktinläggning av patienter på sjukhus, skriver Ella Bohlin.


”Man med bruten hand fick vänta 15 timmar på akuten”. ”Sjukt barn väntade åtta timmar på att få träffa en läkare”. Så kan tidnings­rubrikerna se ut. Väntetiderna på våra akutmottagningar har tyvärr blivit längre de senaste åren. Detta visade Socialstyrelsen i en om­fattande granskning från 2014.

Samarbetet mellan vård­cent­raler och akutmottagningar är en av de största utmaningarna för svensk sjukvård. I många fall söker sig patienter till akuten med mindre akuta åkommor vilket resulterar i långa väntetider. Patienter vänder sig inte i första hand till vårdcentralen som egentligen vore rätt instans.

Det kan i sin tur bero på ett antal olika orsaker. Patienterna kanske inte känner till vårdcentralen och den vård som erbjuds där. Råden via sjukvårdsupplysningen slutar oftast i rekommendationen att åka in akut. Ibland kan det vara svårt att få tid när det passar. Ibland åker patienten direkt till akuten för att man gör bedömningen att man ändå kommer att rekommenderas att söka sig till akuten.

Oavsett skälen är alla överens om att förmågan att bota rätt patient på rätt plats kommer vara helt avgörande för att skapa en bättre vård i framtiden och möta vårdbehoven. Alla kan också vara överens om att enbart reklam­kampanjer inte kommer att räcka för att ändra patienters sök­mönster. Här kan den norska modellen med ”legevakt” vara en intressant väg framåt.

En lokal vårdkontakt med möjlighet till direktinläggning av patienter på sjukhus.

Legevakten är, enkelt uttryckt, en lokal vårdkontakt med möjlighet till direktinläggning av patienter på sjukhus. Legevakten blir en ”gatekeeper” genom att den ger remiss till akuten. Såväl Norge som Danmark använder sig av detta system.

För livs­hotande skador gäller som vanligt larmnummer, ambulans och akutmottagningar. För enklare besvär dagtid är hus­läkaren på vårdcentralen rätt nivå. Men om problemen uppstår på kvällar och helger är det i stället lege­vakten som patienten vänder sig till. En legevakt har betydligt större mandat än vårdcentralen och kan vid behov direkt skriva in patienter på sjukhus.

Därmed undviker hälso- och sjukvården också det vanliga ­fenomenet att patienter tvingas upprepa sin sjukdomshistoria vid ett flertal tillfällen innan de får vård.

Regeringen bör utreda fördelarna och nackdelarna med att införa legevakt i den svenska vården. I arbetet med att möta vårdens utmaningar behöver vi vara öppna för att ta till oss intressanta idéer som fungerar väl i närstående länder.

ELLA BOHLIN

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev