fredag27 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”De ekonomiska effekterna av pandemin är stenhårda”

Publicerad: 31 juli 2020, 05:00

Foto: Adam Wrafter/Bildbyrån

I pandemins skugga framstår det som allt mer vanvettigt att tvinga en av de allra hårdast drabbade regionerna att ensamt finansiera systemet, skriver Tobias Nässén (M) i en replik.


Under en vår och sommar som de allra flesta nog vill lägga bakom sig har coronapandemin härjat i Europa. Sverige har, sett till sin storlek, varit särskilt utsatt och Region Stockholm är en av de regioner som har drabbats allra hårdast i vårt land. Mer än 7 700 personer har vårdats på akutsjukhus här och över 2 300 personer avlidit. Utöver ett stort mänskligt lidande har pandemin även fört med sig betydande ekonomiska konsekvenser och ökade vårdköer på grund av inställda behandlingar och operationer.

Om detta debatterar Talla Alkurdi (S) i Dagens Medicin. Hon argumenterar att Socialdemokraterna har sina prioriteringar klara för sig: sjukhus och vårdcentraler måste få betydande ekonomiska tillskott. Det är nog svårt att säga något annat än att vården kommer att behöva resurser för att hantera kölvattnet av corona. Att Socialdemokraterna skulle prioritera detta framstår dock minst sagt som paradoxalt, när man gång på gång såväl i region som regering driver en helt annan politik.

Den blågröna koalitionen i Region Stockholm har genomfört stora satsningar på sjukvården sedan valet såväl som under corona. Regionens hälso- och sjukvård har tillförts mer än 3,2 miljarder kronor under de senaste två åren och under den pågående pandemin har satsningarna tagit sig uttryck i till exempel 700 nya medarbetare i vården och en fyrdubbling av antalet intensivvårdsplatser.

I motsats till vad Talla Alkurdi förmedlar bör man dock dra sig till minnes hur Socialdemokraternas politik sett ut. I budgeten för 2020 avsatte Socialdemokraterna 75 miljoner kronor mindre till hälso- och sjukvårdsnämnden än den blågröna koalitionen. Inte heller på regeringsnivå verkar den socialdemokratiska politiken överensstämma med de framförda prioriteringarna.

De ekonomiska effekterna till följd av att regionerna hanterat pandemin är stenhårda – corona väntas kosta enbart Region Stockholm 10 miljarder kronor nu och under nästa år. Det statliga stöd som hittills presenterats till hela landets vård på 5 miljarder kronor räcker således inte på långa vägar, och regeringen måste infria sitt löfte om att fullt ut kompensera regionerna för pandemins kostnader. Utöver detta saknas besked eller beslut om ersättning för inställd tandvård och för kollektivtrafik som körts för fullt men med miljarder mindre i biljettintäkter.

Regionerna har dragit på sig en enorm kostnad för att man tagit sitt ansvar och bekämpat pandemin. Trots att denna börda är väl känd har den socialdemokratiska regeringen inte heller hittills visat någon vilja att se över det nya regionala utjämningssystemet, vilket kommer att vara en tung ekonomisk belastning för Region Stockholm.

Att Stockholm som ensam region ska finansiera systemet var anmärkningsvärt före corona, men i pandemins skugga framstår det som allt mer vanvettigt att tvinga en av de allra hårdast drabbade regionerna att ensamt finansiera systemet.

Med den nya utjämningsskatten kommer Region Stockholm att gå från att betala 1 miljard kronor till totalt 3,6 miljarder kronor årligen i regional utjämning 2023. Fullt utvecklat innebär det att Stockholm varje år kommer att gå miste om en summa motsvarande kostnaden för drygt 5 100 sjukskötersketjänster, driftskostnaden för tre fjärdedelar av regionens vårdcentraler eller årskostnaden för att driva Danderyds sjukhus.

Om Talla Alkurdi menar allvar med att Socialdemokraterna prioriterar mer pengar till sjukhus och vårdcentraler gör hon nog klokt i att påtala detta för sina partivänner i regeringen, som uppenbarligen inte verkar ha fått informationen. Hindret för att beta av växande vårdköer och att tillföra medel till sjukhus och vårdcentraler är inte någon blågrön koalition, utan en socialdemokratisk politik som talar om satsningar men som mitt under en pandemi tar nya miljarder från invånarna i Region Stockholm.

Tobias Nässén (M), vård- och valfrihetsregionråd i Region Stockholm

TOBIAS NÄSSÉN

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev