Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”De hälsoekonomiska aspekterna måste beaktas”

Publicerad: 15 maj 2020, 05:00

Förbunds­ordförandena för de nordiska arbets­terapeut­förbunden: Ida Kåhlin, Sverige, Kristina Holmberg, Finland, Þóra Leósdóttir, Island, Nils Erik Ness, Norge, Tina Nør Langager, Danmark.

Foto: Alexander Mahmoud, Sakari Roysko, Bjarney Ludviksdottir, Fredrik Imislund, Lisbeth Holten

I sviterna efter coronapandemin kommer behovet av hälsoekonomiska data som grund för beslutsprocesser att bli allt viktigare, skriver förbundsordförandena för de nordiska arbetsterapeutförbunden.


I sviterna av coronapandemin kommer det att bli än viktigare att hälsoekonomiska aspekter av rehabilitering beaktas. Det kvalitativa värdet av arbetsterapeuters insatser är i allmänhet känt bland professionsutövare och beslutsfattare inom hälso- och sjukvårdssektorn, men det hälsoekonomiska värdet av interventionerna ges sällan tillräckligt utrymme när det gäller planering av välfärdsinsatser och tilldelning av resurser. Detta trots att vår nyligen publicerade rapport, Occupational Therapy and Health Economics, visar att hälsoekonomiska studier finns.

Våra nordiska välfärdssystem står inför stora utmaningar. Mycket talar just nu för att behovet av rehabilitering kommer att vara stort i coronapandemins fotspår. Fler insatser kommer att behöva produceras, men med mindre ekonomiska resurser. Allt fokus behöver läggas på att rätt person får rätt insats, i rätt tid, på rätt sätt och på rätt plats. Det kommer att leda till ett behov av och en växande efterfrågan på kunskap om effekterna av och kostnaderna för olika hälso- och sjukvårdsinsatser. Hälsoekonomiska utvärderingar är en nödvändighet för att systematiskt kunna jämföra fördelar och kostnader för olika insatser och en förutsättning för att kunna nå en hållbar samhällsutveckling när coronapandemins akuta fas är över.

Mycket talar just nu för att behovet av rehabilitering kommer att vara stort i coronapandemins fotspår

I våra nordiska länder finns i dag nära 30 000 arbetsterapeuter som i sin professionsutövning bidrar till att utveckla och bevara välfärden. Som aktörer på den nordiska hälso- och sjukvårdsarenan anser vi att vi har en skyldighet att bidra till att lyfta betydelsen av hälsoekonomi inom de områden där arbetsterapeuter är verksamma. Vi vill motivera våra medlemmar att föra hälsoekonomiska resonemang kring sina insatser och förhålla sig kritiska till hälsoekonomiska aspekter vid såväl utvärdering av befintliga som implementering av nya interventioner. Men vi känner också ett ansvar för att synliggöra det hälsoekonomiska värdet av olika arbetsterapiinsatser utifrån det forskningsläge som finns.

Som en del i att öka medvetenheten och kunskapen om det hälsoekonomiska värdet av arbetsterapi har vi i de nordiska arbetsterapeutförbunden tillsammans genomfört ett projekt i samarbete med nordiska forskare inom arbetsterapi och hälsoekonomi. Rapporten som nyligen publicerades syftar till att öka den generella kunskapen om hälsoekonomi, men fokuserar även särskilt på hälsoekonomiska aspekter inom två områden som just nu är av stort intresse i den nordiska samhällsdebatten – återgång i arbete för personer med psykisk ohälsa samt insatser inriktade på äldres hälsa.

De två systematiska litteraturgenomgångar som genomförts visar att det finns hälsoekonomiska vinster med arbetsterapeutiska interventioner inom båda dessa angelägna områden. Minskad uppkomst av funktionshinder, ökad självständighet och snabbare återgång i arbete är exempel på effekter som avsevärt påverkar samhällskostnaderna i positiv bemärkelse.

Att satsa på arbetsterapi bidrar till en hållbar samhällsutveckling, men mer hälsoekonomisk evidens behöver utvecklas inom alla områden där arbetsterapeuter är verksamma. En viktig förutsättning för detta är att det bedrivs forskning inom arbetsterapi i samtliga nordiska länder samt att nordiska forskningsfinansiärer ställer krav på att hälsoekonomiska aspekter ur ett samhällsperspektiv i större utsträckning inkluderas i all interventionsforskning.

I sviterna efter coronapandemin kommer behovet av hälsoekonomiska data som grund för beslutsprocesser att bli allt viktigare i alla delar av våra välfärdssystem. Det är nödvändigt för den fortsatta utvecklingen av vår nordiska välfärd att det bedrivs hälsoekonomiska utvärderingar ur ett samhällsperspektiv och att resultat därav används i planering och prioritering av hälso- och sjukvårdsinsatser. Att våga tänka nytt och använda den kunskap och kompetens som finns på det mest effektiva sättet kommer att vara avgörande.

IDA KÅHLIN, KRISTINA HOLMBERG, ÞÓRA LEÓSDÓTTIR, NILS ERIK NESS OCH TINA NØR LANGAGER

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev