Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”De mörka molnen över cancervården är köerna”

Publicerad: 3 mars 2020, 06:00

Camilla Waltersson Grönvall, socialpolitisk talesperson för Moderaterna.

Foto: Fredrik Wennerlund

Det finns omotiverade regionala skillnader inom cancervården, skriver Camilla Waltersson Grönvall (M).


Precis som övrig svensk hälso- och sjukvård så håller cancervården hög kvalitet. Utvecklingen är också hoppfull med exempelvis kraftfullare läkemedel, immunterapier och cell- och genterapier. De mörka molnen över cancervården är köerna och den regionala ojämlikheten i vården över landet. I dag debatterar jag detta med socialminister Lena Hallengren (S) i riksdagen.

I Östergötland får åtta av tio kvinnor med bröstcancer inte sin operation inom utlovad maximal väntetid, medan i Kronoberg får åtta av tio kvinnor med bröstcancer sin operation inom utlovad tid. I Västerbotten får nio av tio män med prostatacancer inte sin strålbehandling inom utlovad maximal väntetid, medan i Västernorrland får närmare tre av tio män med prostatacancer sin strålbehandling inom utlovad tid. I Kalmar får nära nio av tio människor med lungcancer inte sin behandlingsstart inom maximal utlovad väntetid, medan i Uppsala får fyra av tio personer med lungcancer sin behandlingsstart inom utlovad tid.

Detta är några av de omotiverade regionala skillnaderna inom cancervården. Siffrorna kommer från en sammanställning som riksdagens utredningstjänst tagit fram på Moderaternas uppdrag.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys beskriver hur det finns stora omotiverade skillnader i vård och behandling av cancersjuka mellan regionerna. Och att dessa regionala skillnader vanligtvis har organisatoriska orsaker, det vill säga regionernas arbete med hur vården styrs och organiseras. Sammantaget tenderar de regionala skillnaderna också att vara större när det gäller väntetid till behandling.

Regeringen har äntligen tagit sitt förnuft till fånga och återinfört kömiljarden. Det är i grunden bra men det finns fortfarande utrymme för förbättringar. I Moderaternas budgetförslag avsätter vi dubbelt så mycket som regeringen för att korta köerna inom cancervårdens standardiserade vårdförlopp. Utöver de rent ekonomiska satsningarna så driver Moderaterna också frågan om en ny uppdaterad nationell cancerstrategi.

I Sverige har vi 31 standardiserade vårdförlopp inom cancervården. De standardiserade vårdförloppen ska garantera en likvärdig behandling så långt som det är möjligt, över hela landet. Det ska inte spela någon roll var patienten bor. Med detta som bakgrund så är de regionala skillnaderna ovan mycket oroande. På aggregerad nationell nivå växer dessutom väntetiderna i ungefär två av tre standardiserade vårdförlopp. Detta under en socialdemokratiskt ledd regering som inför valet 2014 lovade alla cancerpatienter behandling inom fyra veckor.

I dag kommer jag att fråga socialminister Lena Hallengren vad regeringen kommer att göra för att minska de regionala skillnaderna inom svensk cancervård. Jag kommer också att fråga henne vad hon kommer att göra för att minska de långa väntetiderna i cancervården.

Svensk cancervård har hög kvalitet och gör skillnad. Ingen som fått en cancerdiagnos ska behöva oroa sig för bo på fel ställe. Behandlingen ska komma i gång inom utsatt tid.

CAMILLA WALTERSSON GRÖNVALL

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev