Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

tisdag11.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

”De ogenomtänkta reglerna måste förändras”

Publicerad: 20 december 2019, 07:07

James Smith, Susanne Rylander, Jan-Åke Blomqvist och Ingvar Ovhed.

I kunskapsprovet belönas den som helt nyligen avslutat sina teoretiska studier men som troligen har minimal klinisk erfarenhet, skriver fyra debattörer i en replik.


Magnus Hultin påstår i sin replik att kunskapsprovet mäter de kunskaper och den kompetens som svensk sjukvård måste efterfråga. Vi vill påstå att så inte är fallet.

Vi hävdar inte att kunskapsprovet ska tas bort, men de ogenomtänkta regler som gäller måste förändras så att den prövandes kunskaper och kompetens bedöms rättvist och korrekt.

I dag präglas kunskapsprovet av ett genomförande med stark tidspress i provsituationen. Alla delprov måste vara godkända i ett sammanhang, antalet försök är starkt begränsade och svarsalternativen är formulerade på ett krystat medicinarspråk där dubbla negationer används för att höja svårighetsgraden ytterligare. Tiden som står till buds för att förstå varje svarsalternativ kan räknas i sekunder. Hela genomförandet är upplagt för att framkalla största möjliga stresspåslag, vilket knappast kan vara optimalt för att ta vara på de prövandes kompetens och kunskaper.

Det kunskapsinnehåll som testas präglas av allmänmedicinska frågor inom ett stort antal specialiteter. Detta innebär att deltagande kliniska specialister endast hittar några enstaka frågor, som kan anses vara relevanta för deras egen specialitet. I stället belönas den som helt nyligen avslutat sina teoretiska studier men som troligen har minimal klinisk erfarenhet.

Vi vet både genom personliga möten och via enkäter, att ett stort antal av dem som Magnus Hultin och hans kollegor underkänner, utgör kollegor med en (citat) ”oerhörd kapacitet vilket vi behöver skapa system för att ta tillvara.”

Både det teoretiska och det praktiska provet måste vara godkända för att man ska få fortsätta på snabbspåret. I Umeå universitets resultatredovisning över genomförda delprov har dessa särredovisats med skilda nämnare för procenttalen. Det är ytterst graverande att Umeå universitet publicerar sina resultat på detta regelvidriga sätt, som förför läsaren och samtidigt döljer det faktiska resultatet, nämligen det låga antalet godkända läkare. Istället bör resultaten för både det teoretiska och praktiska provet redovisas tillsammans.

Arbetsgruppen Kalmar-Blekinge:

Susanne Rylander, projektansvarig för läkare utanför EU, Region Kalmar.
James Smith, specialist kirurgi/allmänmedicin, Region Kalmar.
Ingvar Ovhed, specialist allmänmedicin, Region Blekinge (numera senior).
Jan-Åke Blomqvist, kursansvarig lärare på Blekinge folkhögskolas snabbspår (numera senior).

SUSANNE RYLANDER, JAMES SMITH, INGVAR OVHED, JAN-ÅKE BLOMQVIST

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev