fredag31 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

"De små bolagen blir vinnarna med det nya lagförslaget!"

Publicerad: 23 augusti 2013, 09:06

Debattören Lars Brune anser att Distriktsläkarföreningen ägnar sig åt skrämselpropaganda och går Praktikertjänsts ärenden i ett tidigare debattinlägg


Distriktsläkarföreningens ordförande Ove Andersson och dess kassör Anders Nilsson stämmer in i den frenetiskt välorkestrerade kören av protester mot regeringens förslag till reformering av beskattningen av fåmansbolag, de så kallade 3:12 reglerna.

Man ställer sig därvidlag på samma sida som Advokatsamfundet, revisorernas intresseorganisation Far och framför allt Praktikertjänst som alla representerar särintressen i form av storbolag som på ett mycket förslaget sätt har kommit att utnyttja regler avsedda för små och ägarledda bolag.

Man har på detta vis kunnat omvandla arbets­inkomster med 57 procent marginalskatt till vinst­utdelning med blott 20 procent beskattning. Reglerna riktar sig egentligen till företagare av kött och blod som på egen risk, med egna kapital- och arbetsinsatser och egna initiativ, skapar nya jobb, nya företag och till samhällets fromma driver utvecklingen.

Att tjänstemän med rent homeopatiska ägar­andel­ar, ned till promille, ska åtnjuta dessa speciella lättnader avsedda för företagare har aldrig varit meningen.

Den aviserade skärpningen, med krav på minst 4 procent ägarandel för att omfattas av reglerna, får anses vara ytterst modest. Det är lätt att hålla med Skatteverket som i sitt remissvar tycker att minimum 10 procent ägarandel varit mer passande. Av Anderssons och Nilssons  motiverade, vårdfokuserade småföretagare  kan väl rimligtvis begäras ett engagemang som sträcker sig till en 4-procentig ägarandel?

Avgörande för hur mycket lågbeskattad utdelning som en fåmansföretagare kan erhålla är de så kallade löneunderlagen, det vill säga hur stora lönesummor som utbetalas. För exempelvis en välmående tandläkarmottagning med 1,5 miljoner i vinst så är de egna löneunderlagen begränsade så att  endast  cirka 600 000 kan delas ut med förmånlig beskattning.  Detta kan synas besvärligt, men genom att låta sig absorberas in iPraktikertjänst kan detta kringgås; då får man i stället tillgodoräkna sig en andel av hela Praktikertjänsts samlade lönesummor (3,5 miljarder kronor 2012), och då kan hela vinsten delas ut med endast 20 procent skatt.

På detta vis kan 9-miljardersbolaget Praktikertjänst med 650 miljoner kronor i årlig utdelning knyta tandläkare och andra småföretagare till sig genom att erbjuda stora skattelättnader jämfört med om dessa varit självständiga småföretagare.

Utöver fiffiga skattekonstruktioner erbjuder man också en mörkläggning av verksamheternas ekonomi, den kommer ju nu att dränkas i Praktikertjänsts samlade redovisning i stället för att i en årsredovisning redovisas på enhetsnivå. Detta är en bekymmersam ordning som inte gynnar konkurrens företagare emellan och ej heller uppdragsgivarnas/skattebetalarnas legitima krav på insyn.

Det är mycket viktigt att påpeka att regeringens förslag inte innebär en skatteskärpning för gruppen företagare som sådan, utan det innebär ett nollsummespel där de flesta små ägarledda bolag gynnas, under det att megastora konsultbolag såsom Vinges advokatbyrå, Price Cooper Waterhouse revision och Praktikertjänst missgynnas.

Anderssons och Nilssons farhågor om att de nya föreslagna reglerna på något vis gynnar riskkapital­ägda storbolag är helt gripet ur luften. Tvärtom, ett antal strömhopp kan förutses, det är rätt, men de kommer att ske från Praktikertjänst, från Vinges och de andra, till nyformerade snabbfotade småbolag drivna av arbetsglädje, utvecklingslust och entreprenörskap. Detta är en välkommen förändring för oss som gillar mångfald och småskalighet.

Färre småföretagare kommer i framtiden att vilja sälja sig till Capio, Carema eller de andra, det blir helt enkelt skattemässigt långsiktigt en dålig affär.

Att ens någon enda tandläkarpraktik eller vårdcentral inom Praktikertjänst skulle lägga ned på grund av de föreslagna förändringarna är ett helt absurt påstående, det kommer inte att ske. Distriktsläkarföreningens företrädare borde hålla sig för goda för att med skrämselpropaganda gå en enskild aktörs ärende på detta vis. Lika många medlemmar som man har i Praktikertjänst hittar man i självständiga privatdrivna vårdcentraler. Dessa är som grupp vinnare på det nya förslaget, detta på grund av att beräkningen av löneunderlagen för en typvårdcentral görs mer förmånlig.

Relaterat material

”Lagförslaget gynnar de största bolagen”

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev