Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”De som behöver vården bäst, måste få mest vård”

Publicerad: 2 november 2016, 06:00

Susanne Nordling (MP), oppositionslandstingsråd Stockholms läns landsting.

Foto: Fredrik Hjerling

För att minska de växande skillnaderna i hälsa måste vi ge vårdcentralerna ett tydligare uppdrag att arbeta med förebyggande hälsovård, skriver Susanne Nordling (MP).


Ämnen i artikeln:

Stockholms läns landsting

I tisdags, den 25 oktober, kom den nya ersättningsmodellen för primärvården upp till beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) i Stockholm. Miljöpartiet har tillsammans med Socialdemokraterna gjort en uppgörelse med Liberalerna, Centern, Kristdemokraterna och Moderaterna. Äntligen vill Alliansen införa det som vi har velat länge, och som är en självklarhet i så gott som alla andra landsting, att vikta ersättningen så att vårdcentraler med mer sjuka patienter får mer betalt.

När vårdvalet infördes i primärvården i januari 2008 drev Moderaterna igenom sin form av rättvisa, ett platt betalningssystem. Alla patientbesök gav lika stor ersättning till vårdbolagen. I verkligheten innebar det en snedvridning av vårdutbudet. Fler vårdcentraler öppnade i områden där befolkningen bestod av friska höginkomsttagare. I de områdena steg vårdkonsumtionen kraftigt eftersom tillgången till läkartider för enklare åkommor plötsligt var mycket god. Besöken avklarades snabbt och effektivt, och vårdbolagen kunde driva verksamhet med god vinst.

I mer ekonomiskt och socialt utsatta områden är vården mer komplicerad. Fler lider av ohälsa och en större andel av befolkningen har flera sjukdomar samtidigt, vilket gör vårdcentralernas uppgift svårare. Och eftersom företagens rätt att etablera vårdcentraler var och är helt fri, blev det tätare och tätare mellan vårdcentralerna i de friskare bostadsområdena, och glesare i de med högre vårdtyngd.

Det är vårdcentralerna som ska hålla oss friska.

De flesta av oss förstår att detta sätt att styra är mycket kortsiktigt. Det är vårdcentralerna som ska hålla oss friska, de ger oss den första vården, och den behöver vi få snabbt och effektivt. De som lider av flera sjukdomar behöver tillgång till mer primärvård, få mer hjälp med sin hälsa, så att de kan undvika komplikationer. Komplikationer kostar nämligen, förutom ökat lidande för individen, samhället enorma summor.

Nu ändras ersättningssystemet och 12 procent av den totala ersättningen kommer att viktas för vårdtyngd. Det är en positiv förändring, även om det är en bra bit kvar till rättvis vård på riktigt.

Miljöpartiet de gröna vill göra en rad andra förändringar för att fördela de tillgångar vi har på ett rättvisare och mer ekonomiskt sätt. De som behöver vården bäst, måste få mest vård. Därför vill vi:

● Vikta ersättningen ytterligare efter socioekonomiska faktorer och vårdtyngd.

● Om inte ändring i ersättningssystemet ger en bättre geografisk spridning vill vi se över möjligheten att införa ett tak för hur många vårdcentraler som får etablera sig inom ett geografiskt område.

● Ge husläkarmottagningarna ett hälsovårdsuppdrag där somatisk och psykiatrisk vård är tätare sammankopplad. Vårdcentralerna ska i hälsoarbetet samarbeta med skolhälsovården, ungdomsmottagningarna och geriatriken.

● Återinföra de hälsomottagningar som just sparats bort av Alliansen och göra det möjligt för husläkare att enkelt kunna remittera patienter med komplicerad ohälsa dit för att få hjälp till livsstilsförändringar.

● Möta det behov av psykiatrisk vård befolkningen behöver. I dag ligger psykisk ohälsa bakom 30 procent av besöken på vårdcentralerna, men endast två procent av budgeten satsas på att de ska få hjälp. Husläkarmottagningarna behöver ha både psykosocial och psykiatrisk kompetens, med särskild inriktning på barn, ungdomar och äldre.

Dessa förslag la vi fram i vårt budgetförslag för 2017. För att klara framtidens hälso- och sjukvård måste vi satsa på tidiga insatser och förebyggande vård till de som behöver den bäst. Det är både rättvist och ekonomiskt.

SUSANNE NORDLING

Ämnen i artikeln:

Stockholms läns landsting

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev