Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Debatt: Konkurrensen är inte fri

Publicerad: 3 juni 2011, 08:02

DEBATT Omregleringen av apoteken är bara en del av ett större systemskifte, skriver fem patientförbund i en gemensam debattartikel.


Massmedia har uppmärksammat Konkurrensverkets rapporter om omregleringen av apoteksväsendet. Myndigheten föreslår en rad ytterligare åtgärder i syfte att skapa en fungerande ”konkurrens”.

Sanningen är den att fri konkurrens inte finns vare sig för patienten som konsument eller för apoteken som ska se till att patienten får den medicin läkaren förskrivit. Det är Läkemedelsverket som bestämmer vilka mediciner som får säljas. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket , TLV, avgör vilka mediciner som ska omfattas av högkostnadsskyddet och som också reglerar vad läkemedelsbolagen får ta betalt för dem. Det enda patienten får välja är från vilket apotek varan ska expedieras.

I början av TLV:s existens stod staten för kostnaderna för medicinerna och då var också TLV:s beslut helt styrande för vilka läkemedel som fick subventioneras i öppen vård. Efter några år ändrades detta så att staten i stället gav en årlig klumpsumma till landstingen, mot att dessa övertog huvudmannaskapet även för läkemedel i öppen vård. TLV:s huvuduppgift som statlig myndighet blev då att hjälpa landstingen att hålla medicinkostnaderna nere. Men ännu mer styrande blev då att kostnader för läkemedel nu ställs mot vårdgivarens övriga kostnader för personal, utrustning, lokaler etc. Förbud att skriva ut nödvändiga mediciner som kroniskt sjuka ofta behöver för sam- eller följdsjukdomar började förekomma. Vid upphandlad vård från privata vårdgivare kan även läkemedel ingå i den totala budgeten, vilket garanterat minskar lusten att förskriva dyra men nödvändiga mediciner. Alla dessa exempel drabbar självfallet de svårt kroniskt sjukas rätt till bästa medicin.

1. Återupprätta TLV:s sociala syn och dess brukarråd

TLV hade ambitionen att förse Sverige med bästa men billigare läkemedel, inom ramen för statlig finansiering. Ett fungerade brukarråd fanns, med företrädare för storkonsumenterna av medicin. Brukarrådet förvandlades med tiden till ett forum för returinformation från TLV om redan fattade beslut för att till sist avskaffas helt.

2. Patienten måste åter sättas i centrum

Att TLV pekar ut att bara den billigaste medicinen får subventioneras för en viss diagnos, har särskilt drabbat kroniskt multisjuka personer. Det finns patienter som tvingats byta ut en medicin mot en generiskt likadan produkt som upplever så svåra biverkningar att de måste välja att avbryta behandlingen eller betala allt ur egen ficka.

3. Bred lagerhållning måste uppmuntras

Apoteken har efter omregleringen, av besparingsskäl, minimerat lagerhållningen och allt fler läkemedel kan inte expedieras direkt utan kräver återbesök. Ofta klarar man inte ens leverans inom gällande 24 timmars gräns. Ersättningssystemet måste gynna apotekens hantering av receptbelagda mediciner så att en bred lagerhållning uppnås.

4. Återupprätta registret över vilka mediciner apoteken har i lager

Det går inte längre att få veta om något annat apotek inom rimligt avstånd har en viss medicin i lager. Svårt sjuka tvingas löpa gatlopp för att finna ett apotek som har en viktig medicin i lager.

5. Återupprätta det nationella varningssystemet

Nytillkomna apotek ger oftast ingen information om hur mediciner kan interagera och därmed riskeras svåra biverkningar.

6. Högkostnadsskyddet måste omfatta alla

TLV har gjort upp med landstingen om att vissa små sjukdoms- och handikappgruppers behov av särskilda mediciner ska prövas direkt av landstingen, utan att ingå i det nationella högkostnadsskyddet. Vi befarar att detta är början till ett andra klassens socialförsäkringssystem där vissa grupper utlämnas helt till varje landstings godtycke. Ur patientens perspektiv ser omregleringen av apoteken inte ut som den frihetsreform politikerna, näringslivet, Konkurrentverket med flera målar upp. Sanningen är snarast motsatsen.

Lars Ettarp, ordförande Psoriasisförbundet
Karin Jonsson, ordförande Riksförbundet för mag- och tarmsjuka
Jan-Olof Forsén , ordförande Riksförbundet för social och mental hälsa
Elisabeth Wallenius, ordförande Riksförbundet sällsynta diagnoser
Ingemar Färm, ordförande Svenska migränförbundet.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News