Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

DEBATT ”Patienter riskerar tvingas bort från sina läkare och sjukgymnaster”

Publicerad: 7 november 2012, 14:04

100 000-tals patienter tvingas bort från privata vården. Detta kan bli verklighet om förslaget att avskaffa nationella taxan går igenom.


Regeringens utredare, Mona Boström, har lagt ett förslag som innebär att 2 800 privata läkare och sjukgymnaster kan tvingas stänga sina mottagningar.

Konsekvensen av denna mycket långtgående försämring av allmänhetens möjlighet att själv välja vårdgivare, riskerar att tvinga 100 000-tals patienter bort från sina privata läkare och sjukgymnaster.

Svenska privatläkarföreningen och Sjukgymnastförbundet ser med oro på framtiden för patienternas möjlighet att få tillgång till små effektiva serviceinriktade mottagningar.

Vi förordar i stället en vidareutveckling av den småskaliga vården med nationella riktlinjer.

Detta gynnar kontinuitet, tillgänglighet och valmöjlighet för alla patienter – oavsett var man bor i landet.

Erfarenheter från upphandlingar på hälso- och sjukvårdsområdet visar att utvecklingen går mot att allt fler vårdavtal sluts med några få stora vårdgivare som i sin tur tar över mindre aktörer på marknaden.

Nationella taxan med den direkta kopplingen till läkaren respektive sjukgymnasten som fysisk person är den hittills enda garanten för det personliga engagemanget hos vårdgivaren med offentlig finansiering.

Om nationella taxan upphör kan 2 800 små privata vårdgivare komma att försvinna och därmed även en stor sjukvårdsproduktion, vilket försämrar tillgången på kontinuitet och god vård för många patienter.

Privata sjukgymnaster står för nästan 40 procent av alla sjukgymnastbesök och läkarspecialisterna i taxesystemet för 10 procent av all öppen specialistvård.

Den nuvarande politiska majoritetens målsättning är att den offentligt finansierade hälso- och sjukvården ska erbjudas av en mångfald av vårdgivare med möjlighet till ett aktivt och fritt vårdval för patienterna. Detta kommer inte att underlättas av att en stor grupp små vårdgivare försvinner.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev