Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Debatt: Problemen är gemensamma

Publicerad: 8 juni 2011, 13:03

DEBATT Många av de problem som patientförbunden upplever är också problem som landets apoteksaktörer brottas med varje dag, skriver Sveriges apoteksförening i en replik på en tidigare debattartikel.


I stort håller jag med de fem patientförbundens åsikt om de begränsade möjligheter som finns för dem att påverka sin egen situation när det gäller läkemedlen och de produkter som skrivs ut. Många av de problem som ni upplever är också problem som landets apoteksaktörer brottas med varje dag. Apotekens mål är att ha så många nöjda kunder som möjligt där service och bemötande är oerhört viktiga. Missnöjda kunder kommer inte tillbaka. Samtidigt måste vi också ha en ödmjukhet inför att vi genomgår den största förändringen på apoteksmarknaden på över 40 år. Allt fungerade inte till 100 procent tidigare och det kan inte fungera till 100 procent dag ett på den omreglerade marknaden. Apoteksomregleringen är i stort en succé, sen finns områden vi behöver förbättra, absolut. Jag vill lyfta en del av hur apoteksbranschen uppfattar de problem som patientföreningarna lyfter.

1. Återupprätta TLV:s sociala syn och dess brukarråd
När det gäller generiska läkemedel bedömer TLV endast pris. Lagerhållning, patientsäkerhet, miljöhänsyn, returrätt och tillgänglighet bortser man helt ifrån. Att brukarna i stort saknar insyn är givetvis en brist, och understryker TLVs ensidiga fokusering på pris. Frågan är vad denna enögdhet kostar samhället i sämre läkemedelsanvändning?
Ett annat och i grunden än större problem är att Sverige allt mer halkar efter när det gäller introduktionen av nya, ofta dyrare, men bättre läkemedel. Detta får negativa följder för vårdens kvalitet. Vill vi verkligen ha det så? Det går att spara sig till döds, istället för att investera för livet.

2. Patienten måste sättas i centrum
Ett grundproblem på den omreglerade apoteksmarknaden är generikareformen. Den är inte anpassad efter den omreglerade apoteksmarknaden utan fungerar som om vi fortfarande hade en enda kedja som hanterade landets läkemedelsförsörjning. Den måste moderniseras så att apoteksaktörerna får en handlingsfrihet att ställa krav på leverantörerna när det gäller lagerhållning, förpackningar, miljö- och andra CSR-krav. Då får också vi en möjlighet att sätta patienten/kunden i centrum. I dag har vi en myndighet som bara ser till pris, mer än en gång har TLV beslutat att apoteken ska sälja produkter som inte finns i landet. Självklart blir både apoteksaktörer och kunder lidande i ett sådant system.

3. Bred lagerhållning måste uppmuntras
Apoteken vill inte annat än att expediera de läkemedel som kunderna efterfrågar. Ett lager är inte bättre än sin svagaste länk. Läkemedelsleverantörerna måste garantera tillgänglighet till sina varor, distributörerna måste anpassa sin verksamhet till en omreglerad apoteksmarknad och TLV måste se över sitt oerhört komplexa system som skapar förvirring och administration hos apoteksaktörerna. I dag står farmaceuterna och förklarar systemet för kunderna istället för att göra det som man egentligen är satta att göra – ge rådgivning om läkemedel och läkemedelsanvändning.

4. Återupprätta registret över vilka mediciner apoteken har i lager
Att upprätta ett system med information mellan konkurrerande aktörer är problematiskt ur ett konkurrensrättsligt perspektiv. Apoteksaktörerna antog redan förra sommaren en branschpraxis som innebär att man ringer till konkurrenter för att ta reda på om kundens läkemedel finns i närheten. Samtidigt har antalet apotek ökat med cirka 25 procent på ett år, lagerhållning på ett apotek är komplext eftersom den lokala behandlingen och patienterna i närområdet avgör vilka läkemedel som ska finnas på apoteket. Sådant tar tid att bygga upp.

5. Återupprätta nationella varningssystemet.
Här har inga förändringar skett sedan monopoltiden. Tvärtom har kraven på kompetens förtydligats. Apoteken har i dag samma medarbetare sedan tidigare. När det gäller systemstödet så pågår just nu en utvärdering av Läkemedelsverket om vilket system som ska finnas på landets apotek. I dag används olika system och vi hoppas på en snar lösning så att vården och apoteken kan använda samma kunskapsbas.

6. Högkostnadsskyddet måste omfatta alla
Detta är ett problem som står i strid med principen att läkemedel ska kosta lika över hela landet – och det fanns redan innan omregleringen. Här måste regelverken bli tydligare så att patienterna inte hamnar i kläm och apoteken kan ge bästa möjliga service och sätta kunden i centrum. Så är det inte i dag.

För landets apotek är patientföreningarnas röst oerhört viktig. Vi välkomnar er debatt eftersom den hjälper oss alla att möta era behov än bättre.

Johan Wallér, vd för Sveriges apoteksförening

Läs fler repliker på debattartikeln i nästa nummer av Dagens Apotek!

Relaterat material

Debatt: Konkurrensen är inte fri

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News