fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Debatten bör gälla psykiatrins resurser och organisation”

Publicerad: 8 april 2014, 12:00

Olle Lidman och Hanna Spangenberg

REPLIK Liksom flera andra debattörer ser företrädare för Sveriges läkare under utbildning i psykiatri det som fel väg att gå att ersätta underläkare inom akut psykiatri med specialistsjuksköterskor.


Andreas Thelander skriver i Dagens Medicin under rubriken  Sjuksköterskor kan ersätta läkare på psykakuterna  om hur specialistsjuksköterskors kompetens på psykiatriska akutmottagningar runtom i landet inte tillvaratas. Thelander föreslår därför att läkare på dessa akutmottagningar avskaffas, till förmån för att i stället låta specialistsjuksköterskor handlägga patienter som söker sig dit.

Vi delar Thelanders iakttagelse att specialistsjuksköterskors kompetens inte alltid tillvaratas på bästa sätt, inte bara på psykiatriska akutmottagningar, utan även på andra instanser inom psykiatrin. Vi menar dock att detta problem inte är unikt för specialistsjuksköterskor, utan tyvärr delas av flera yrkeskategorier i kåren såsom skötare och läkare.

Vi välkomnar därför att Thelander lyfter denna fråga i sin debattartikel, men finner artikeln begränsad då den enbart berör en specifik yrkeskategori. Det skulle gagna oss alla att bredda denna diskussion till att i stället handla om hur alla yrkeskategoriers unika kompetenser kan användas på ett optimalt sätt för att skapa högkvalitativ vård för våra patienter. Vi tror inte, som Thelander, att lösningen på problemet är att ersätta läkare med sjuksköterskor. Problemet som Thelander lyfter är till stor del en organisations- och resursfråga, och debatten bör därför lyftas till att handla om detta i stället för om vem som kan ersätta vem.

Thelander skriver i sin artikel  De (specialistsjuksköterskorna, förf. anm) har både de medicinska kunskaperna och omvårdnadskunskaperna för att kunna erbjuda ett komplett omhändertagande av de patienter som kommer in med en akutpsykiatrisk problematik.  Vi menar att påståendet inte stämmer.

Till en psykiatrisk akutmottagning kommer patienter med psykiatriska tillstånd, och ibland kommer även patienter som lider av allvarliga eller akuta medicinska åkommor. För att diagnosticera och behandla dessa komplexa tillstånd krävs en bred medicinsk kompetens.

På en psykiatrisk akutmottagning behöver man ibland även ta ställning till eventuell tvångsvård och fatta beslut om tvångsåtgärder. Dessa beslut innebär en inskränkning av en människas integritet och autonomi. Detta regleras därför inte bara i lagtext, utan det krävs utbildning och erfarenhet för att kunna handlägga, vilket ingår i en läkares utbildning. För att som färdiga specialistläkare kunna axla detta stora ansvar, krävs lång tjänstgöring under handledning på psykiatriska akutmottagningar under våra utbildningstjänster.

Vår poäng är att läkare har medicinska och juridiska kunskaper som specialistsjuksköterskor inte har. Läkare behärskar i sin tur inte omvårdnadsteori eller läkemedelsberäkning. Specialistsjuksköterskor och läkare har till syvende och sist gått olika utbildningar och våra patienter behöver den helhetssyn som de olika yrkeskategoriernas kompetenser utgör tillsammans.

Som läkare under utbildning vore det mycket svårt, för att inte säga omöjligt, att tjänstgöra på akutmottagningar utan övrig personal. Vi kan aldrig ersätta varandra. Däremot kan vi komplettera varandra och tillsammans kan vi ge våra patienter en vård med hög kvalitet. Förutsatt att vi samarbetar, för tillsammans är vi starkast.

Relaterat material

”Fel väg att ersätta underläkare med sjuksköterskor”

deb”Börja med att ifrågasätta specialistläkarnas frånvaro”

debatt”Sjuksköterskor kan ersätta läkare på psykakuterna”

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev