söndag4 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Delningen av Diamyd slår mot barn med diabetes”

Publicerad: 23 maj 2013, 08:29

Utvecklingen av ett vaccin mot diabetes hindras kraftigt av att aktieägare tvingar företaget Diamyd till uppdelning, skriver Åke Lernmark, professor i Malmö.


Barn med typ 1-diabetes och barn som har stor risk att utveckla sjukdomen är de stora förlorarna när de starkaste aktieägarna i Diamyd, för egen vinning, tvingar före­taget till en uppdelning. Genom den förhindras kraftigt den fortsatta utvecklingen av ett vaccin mot sjukdomen. Det är ur etisk syn­vinkel en mycket tveksam handling.

Forskare i Sverige och USA, som använder Diamyds GAD 65 och dess GAD-vaccin för att utveckla ny behandling för att förebygga och eventuellt bota typ 1-diabetes, står helt frågande till aktieägarnas initiativ. I stället för att möjliggöra att de pengar som finns i bolaget används för att fortsatt utveckla forskningen kring GAD-vaccinet väljer aktieägarna att lägga beslag på större delen av pengarna. Man hänvisar till att Diamyds fas 3-studie – den sista stora undersökningen före ett läkemedelsgodkännande – inte lyckades uppnå det mål som ställts.

Det finns flera möjliga omständigheter som kan ha bidragit till detta – en del utanför forskarnas kontroll. Det är inte ovanligt att fas 3-studier inledningsvis misslyckas.
Att utveckla läkemedel tar lång tid och det kräver mycket mani­pulation med bland annat dosering. Man har sett att hos personer som fått GAD-vaccin finns tecken på positiva reaktioner i immun­systemet, som sannolikt skulle kunna skydda de insulinbildande betacellerna i bukspottkörteln om rätt dos används vid rätt tidpunkt.

Vid Lunds universitet pågår den forskarinitierade studien Diaprev-IT. Totalt har 50 barn med pre­diabetes behandlats med GAD-vaccin eller placebo. Dessa barn har autoantikroppar mot sina insulinbildande celler och har mycket hög risk att utveckla typ 1-­diabetes. Barnen ska följas till 2015 då koden öppnas. Diaprev-IT är den enda studien av sitt slag i världen för att ta reda på och utveckla ny behandling som skulle kunna skydda betacellerna från att förstöras av barnets eget immunsystem.

Studien bekostas av olika forskningsfonder under konkurrens med internationella forskare inte minst i USA. Det största anslaget har erhållits från Juvenile Diabetes Research Foundation (totalt 3,1 miljoner kronor för 2012–2015). Diamyd har bidragit med GAD-vaccin och sin expertis. Då studien påbörjades 2010 gav företaget dessutom ett bidrag till en forskningssjuksköterska.

I motsats till de flesta andra behandlingar som forskare hittills prövat för att påverka immunsystemet och utvecklingen av typ 1-diabetes, har GAD-vaccinet inte visat några biverkningar. Därför ökar intresset för att fortsätta att använda GAD-vaccin i  forskningsstudier både för att behandla barn och ungdomar med förstadium till typ 1-diabetes (prediabetes) och därigenom förhindra att ­sjukdomen bryter ut, och för att begränsa sjukdomens negativa utveckling om den redan brutit ut.

Att tvinga fram en uppdelning för att ge aktieägarna kontanter och svälta ut Diamyd som företag är en åtgärd som allvarligt kommer att skada pågående
typ 1-diabetesforskning i Sverige såväl som internationellt.

Typ 1-diabetes drabbar två barn varje dag i Sverige och är en kronisk sjukdom som inte växer bort. Dessa barn är dömda till en livslång behandling med dagliga insulininjektioner och många stick för att mäta blodsockret. Trots alla ansträngningar att leva ett så normalt liv som möjligt riskerar dessa patienter att få komplikationer som drabbar blodkärl, ögon, njurar och nerver och därmed en förkortad livslängd.

Det är svårt att se hur de pengar som finns i Diamyd skulle kunna användas på ett bättre sätt än att utveckla forskningen kring GAD 65 och GAD-vaccinet och därmed även i fortsättningen kunna ge föräldrar och barn med typ 1-diabetes hopp om att finna ett botemedel för sjukdomen. Det finns goda skäl att tro att många av de mindre aktieägarna i Diamyd är föräldrar eller personer med en stark önskan att slippa se barn utveckla typ 1-diabetes och inte enbart att tjäna pengar för egen del.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev