Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Lördag05.12.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

”Demenssjuka förtjänar en jämlik vård”

Publicerad: 15 September 2016, 10:00

Dag Larsson (S), oppositionslandstingsråd i Stockholm med ansvar för sjukvårdsfrågor, och Catarina Carbell (S), landstingsfullmäktigeledamot i Stockholm och ledamot i programberedningen för äldre och multisjuka.

Foto: Magnus Selander

Fler demenssjuksköterskor och utvecklade demensteam är två åtgärder som skulle förbättra demensvården i Stockholm, skriver två socialdemokrater.


Ämnen i artikeln:

Alzheimers sjukdomStockholms läns landstingSocialstyrelsen

Den röd-gröna regeringen satsar i år på en nationell demensplan för mer resurser till kvalitetsuppföljning för att utvärdera och förbättra demensvården. Det är dags att moderaterna i Stockholms län landsting tar sitt ansvar och gör en kraftsamling för att möta det ökade behovet av en modern, jämlik och sammanhållen vård för alla som lider av demenssjukdom.

I sin utvärdering 2014 pekade Socialstyrelsen på flera områden där Stockholms läns landsting brister i sin demensvård. Myndigheten framhöll behov av ökad demenskompetens inom primärvården, behov av inrättande av demensteam som omfattar professioner inom både kommun och landsting, samt mer jämlik utredning och läkemedelsförskrivning.

Vi socialdemokrater anser att det är oacceptabelt med en ojämlik vård. Därför anser vi att primärvården behöver öka kompetensen inom demensområdet genom fler demenssjuksköterskor. I de landsting som har genomfört sådana satsningar har både antalet basala utredningar och remitteringar till demensspecialistmottagningar ökat. I Stockholms läns landsting saknas denna funktion. Fler demenssjuksköterskor inom primärvården skulle göra att fler kan utredas och behandlas.

Landstinget bör också utveckla demensteam som omfattar professioner inom både kommun och landsting, enligt Socialstyrelsen. Att samla kompetensen kring patienten ökar samordningen och möjliggör en mer patientcentrerad vård. Landstinget i Kalmar län har sedan 20 år haft en modell som hjälper vårdcentralerna och demensansvariga i kommunerna att samordna vården kring patienten.

Varje år diagnostiseras 4 500 stockholmare med en demenssjukdom, till exempel Alzheimers sjukdom.

Svenska demensregistret visar också på att män utreds med mer avancerade tekniker än kvinnor och får dyrare läkemedel. En förebild för jämlik demensvård är Region Skånes strategiska utvecklings- och handlingsplan för jämlik demensvård med tydliga mål och en uppföljning av vården.

Vi vet att antalet personer med demens kommer att öka i framtiden som följd av att vi lever längre. Varje år diagnostiseras 4 500 stockholmare med en demenssjukdom, till exempel Alzheimers sjukdom. Enligt regionala beräkningar i Stockholms län lider uppemot 10 000 personer i Stockholms län av demens utan att ha fått en diagnos. Tidig diagnostik av demenssjukdom är viktigt för att kunna sätta in behandling.

Vi Socialdemokrater i Stockholm läns landsting vill:

■ Öka antalet demenssjuksköterskor på våra vårdcentraler.
■ Införa en samverkansmodell mellan hemtjänst, vårdcentraler, primärvårdsrehab och demenssjuksköterskor
■ Ta fram en plan för jämlik demensvård i Stockholm läns landsting.

I dag den 15 september arrangerar Stockholm läns landsting Demensdagen för sjätte året i rad. Vi hoppas att landstingsmoderaterna inte bara uppmärksammar detta viktiga arrangemang utan också visar politisk handlingskraft för att rätta till den bristande demensvården för våra 27 000 patienter.

DAG LARSSON OCH CATARINA CARBELL

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev