Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Lördag24.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

Den nya arbetstidslagen är efterlängtad och modern

Publicerad: 28 Februari 2007, 05:21

Lagen anger att elva timmars sammanhängande vila per dygn är eftersträvansvärt, men ger utrymme för andra lösningar i lokala kollektivavtal. Varför är då Sveriges Kommuner och Landsting motståndare till denna skyddslagstiftning? undrar Läkarförbundets Marie Wedin.


Sedan årsskiftet har vi en ny arbetstidslag. Det är en bra och efterlängtad lag som sätter arbetstiderna och dess förläggning i fokus på ett utmärkt sätt. Vi har i Sverige och Europa många stressrelaterade ohälsoproblem vilka kan minskas av mer biologiskt anpassade arbetstider. Människan styrs av sin dygnsklocka och är beroende av såväl vederkvickande vila som stimulerande arbete.  EU  -arbetstidsdirektivet från 1996 tar fasta på just detta och Sverige har tagit elva år på sig att implementera denna klokskap i sin lagstiftning.

Den nya arbetstidslagen maximerar veckoarbetstiden till, i genomsnitt, 48 timmar per vecka under en beräkningsperiod på fyra månader. I kollektivavtal mellan de lokala parterna kan denna beräkningsperiod förlängas till ett år. Det innebär att din arbetsgivare, inom denna lags begränsning, kan låta dig arbeta 48 timmar, 52 veckor under året.

För att detta inte ska kunna missbrukas omfattas vi av andra, även de, välmotiverade skyddslagar. En begränsning på 2 496 arbetstimmar per år kan inte vara "omotiverat, verksamhetsfrämmande eller fyrkantigt", vilket Dagens Nyheters ledarsida den 12 februari benämner det. Den refererar också till en tvådagarskonferens där representanter från kommunerna samlades för att invaggas i tron att den nya arbetstidslagen är katastrofal. Detta är en felaktig tolkning av en berättigad och modern skyddslag.

Lagen anger också att elva timmars sammanhängande vila per dygn är eftersträvansvärt för Europas arbetstagare men ger utrymme för att elvatimmars-vilan kan bytas mot "motsvarande skydd" i ett kollektivavtal mellan parterna på den lokala nivån. Varför är då Dagens Nyheter och vår arbetsgivare Sveriges Kommuner och Landsting,  SKL  , motståndare till denna skyddslagstiftning?

Sveriges Kommuner och Landsting har känt till lagens innehåll i minst tre år och därutöver varit medvetet om möjligheten att träffa kollektivavtal mellan de lokala parterna för att, på bästa sätt, anpassa lagen för det avsedda ändamålet, det vill säga en förbättrad patientsäkerhet och en mer hälsosam och anpassad arbetsmiljö för vårdens anställda. Faktum är att landstingsledningarna på många ställen i landet under hösten varit på god väg att träffa adekvata avstegs- eller anpassningsavtal, men detta har hindrats av  SKL  som i stället satsar på att propagera om hur omöjlig lagen är i sig.

Sveriges läkare önskar vidmakthålla en sjukvård av god kvalitet, där patienterna kan lita på att träffa en rimligt vaken och vaksam läkare.

Vi har därför sedan drygt två år efterfrågat möjligheten att med vår arbetsgivare ingå kostnadseffektiva och verkningsfulla anpassningsavtal som lokalt och verksamhetsnära anpassar vår arbetstidslag till den verklighet vi verkar i.

Vad räds Sveriges Kommuner och Landsting egentligen?

Marie Wedin

Marie Wedin
 är ordförande för Sjukhusläkarföreningen och förste vice ordförande för Läkarförbundet.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev