Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Den som inte börjar tidigt med AI riskerar att förlora racet”

Vi har svårt att se att AI kommer att ersätta vårdpersonalen – mer sannolikt är att vårdpersonal med AI-stöd kommer att ersätta dem som inte använder det, skriver två debattörer i en replik.

Publicerad: 30 mars 2020, 05:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Foto: Thinkstock


”Ersätt inte sjuksköterskor med autotriage innan de automatiska verktygen motsvarar sjuksköterskor på systemnivå” – så lyder ett av förslagen i debattartikeln ”Ersätt inte sjuksköterskors beslut med AI utan evidens,”  i Dagens Medicin nr 5/20. Här argumenterar debattörerna för att artificiell intelligens, AI, har potential att öka både kvalitet och effektivitet i hälso- och sjukvården, men anser att tekniken är långt ifrån redo att ersätta triage-sjuksköterskor. Vidare ifrågasätts om patienter verkligen vill triageras av en automatiserad lösning – är det inte en människa de vill möta?

Vi håller med om att det finns obesvarade frågor som bör adresseras och att det krävs evidens. Vad vi däremot ställer oss frågande till är slutsatsen som dras, nämligen att man bör vänta med att använda tekniken tills den är mogen. För hur kan tekniken utvecklas om den inte utsätts och tränas? Och hur ska vi komma igång och samla in och validera den data som krävs om vi inte börjar nu?

De flesta samtal som kommer in till primärvården handlar om att ge egenvårdsråd eller att lotsa patienten vidare till nästa steg, ofta till ett besök hos en annan vårdresurs. De som tar emot samtalen är utbildad vårdpersonal, vars kompetens sträcker sig långt bortom att hänvisa patienter.

Utöver sin yrkeskompetens och patientens svar i kombination med patientjournaler använder vårdpersonalen stöd som Rådgivningsstödet webb för att ställa sannolik diagnos och avgöra lämplig vårdnivå och brådskandegrad.

Kombinationen av externa datakällor och mänsklig intelligens fungerar väl då människan i varje givet fall kan välja att ompröva sitt beslut baserat på ny information.

För att kunna bli relevant i en sådan kontext och möjliggöra en verklig avlastning av systemet, bör ett automatiserat verktyg i sin slutgiltiga form kunna hantera samma komplexitet. Men verktygets autonomi kan och bör inte vara målet från dag ett. Det finns många olika vägval att göra och det är viktigt att man inte fastnar i de problem vi identifierar i dag utan i stället ser över hur vi kan begränsa risker genom samverkan mellan teknik och människa i faktiska vårdsituationer.

Vi har svårt att se att AI kommer att ersätta vårdpersonalen ens i de mer futuristiska framtidsscenarierna – mer sannolikt är att vårdpersonal med AI-stöd kommer att ersätta dem som inte använder det.

Och vad vill patienterna? Jo, de flesta vill i första hand träffa en människa. Men de vill framför allt träffa rätt vårdkontakt och slippa slussas runt i systemet. Vi måste kunna ta ut riktningen och sträva mot en målbild samtidigt som vi definierar säkra delmål. Med teknik som är tillgänglig redan i dag kan vi låta patienten sköta en del av arbetet och ge bättre underlag till vårdpersonalen. Samtidigt kan algoritmen tränas, utvärderas och valideras av människor. Då kommer vi att kunna nå delmål där tekniken fattar beslut utan mänsklig inblandning. Men för att komma dit måste vi börja nu. Annars riskerar vi att halka långt efter.

JOHAN GUSTAFSSON, ULF ÖSTERSTAD

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev