söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Det är aldrig fel att upprepa något som redan är känt”

Systematiskt arbete med trädgård inomhus förefaller inte vara ett återkommande inslag inom äldreomsorgen, skriver Knut Sundell och Jenny Kärrholm från SBU i en replik.

Publicerad: 20 juni 2022, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Knut Sundell, docent i psykologi och sakkunnig i socialt arbete och Jenny Kärrholm, doktor i rehabiliteringsmedicin och avdelningschef, båda SBU.


Ämnen i artikeln:

SBUÄldreomsorg

SBU kommenterar är en rapportserie där Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, sprider relevant forskningskunskap från systematiska litteraturöversikter som andra forskare utfört. Förutsättningen är att översikten är transparent genomförd, har hög metodologisk kvalitet samt att översiktens litteratursökning är relativt ny. 

Det sista är viktigt eftersom antalet nya studier växer exponentiellt och gamla sanningar kan ändras. Rapporterna kvalitetssäkras såväl internt som av externa sakkunniga. SBU kommenterar handlar inte om rekommendationer, utan om vad forskningen säger.

Läs mer: ”SBU jämför insatser av helt olika karaktär” 

Översikten om naturbaserade inomhusinsatser baseras på resultat från 26 utvärderingar och är publicerad i en topprankad vetenskaplig tidskrift inom äldreområdet, The Gerontologist. Resultaten visar att deltagande i till exempel trädgårdsarbete inomhus ökar de äldres psykologiska och sociala välbefinnande, engagemang och livskvalitet. 

Värdet av översikten stärks av att den anger en rad kriterier för att insatsen ska ge gynnsamma effekter på de boendes livskvalitet: den bör pågå i minst fem veckor, genomföras i grupp, innehålla inlärningstillfällen samt erbjuda de gamla kontroll över och ansvar för inomhusväxter. Allt detta bygger på aktivt engagemang från personalen.

Vi noterar också att naturbaserade inomhusinsatser är en billig insats som saknar skadliga eller oönskade effekter och som kräver begränsad utbildning av personal. Inomhusväxter kan bidra till neutrala samtalsämnen, det vill säga samtal som inte bara handlar om de boendes hälsa eller vad som ska ske praktiskt och omvårdnadsmässigt. Detta kan ses som ett exempel på aktivitet i det dagliga livet. Det kan även förväntas öka trivsel bland personal och besökare.

Det är aldrig fel att upprepa något som redan är känt. Sedan 60 år vet vi att man ska använda fluortandkräm. Trots det slarvas det med användningen, vilket har konsekvenser för tandhälsan. Många behöver påminnas och det behövs forskning om hur fluortandkräm används på bästa sätt. Det är att göra god kunskap bättre.

Även om det är känd kunskap att äldre människor (liksom yngre) uppskattar att vistas i naturen så finns det orsaker till att så inte sker, till exempel bristande fysisk rörlighet eller personalbrist. Systematiskt arbete med trädgård inomhus, som en insats för ökad livskvalitet hos de äldre, förefaller inte vara ett återkommande inslag inom äldreomsorgen.

Naturligtvis ska ingen tvingas till en aktivitet man inte har lust att delta i. Bedömningen av vad som passar för var och en görs lämpligen i samråd mellan den äldre och personalen. Med ett brett utbud ökar sannolikheten att det finns något för alla.

De tre forskarna avslutar sitt inlägg med att efterlysa sammanställningar av kunskap som har betydelse för äldre personers vardagsliv. I detta är vi fullt eniga. Tag gärna kontakt med oss om befintliga översikter av god kvalitet som vi kan skriva kommentarer om.

Knut Sundell, docent i psykologi och sakkunnig i socialt arbete, SBU

Jenny Kärrholm, doktor i rehabiliteringsmedicin och avdelningschef SBU

Läs tidigare inlägg:

”SBU jämför insatser av helt olika karaktär”

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

SBUÄldreomsorg

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev