Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Det är dags att lipödempatientens behov får styra vården”

Publicerad: 2 april 2020, 05:00

Sjukvården måste tidigt informera, coacha och utbilda dessa kvinnor till en hälsosam livsstil med bra kost och fysisk aktivitet som är bra för lipödem, skriver debattörerna.

Vi behöver inte nya svenska studier, då fördröjer man bara införandet av riktlinjer. Hjälp i stället kvinnorna redan i dag, skriver debattörerna.


Låt regionerna upphandla avtal med privata vårdgivare för regionfinansierad fettsugning på kvinnor med lipödem vid behov.

Lipödem är en kronisk sjukdom som så gott som uteslutande drabbar kvinnor. Många är i behov av fettsugningsoperationer, som kan hjälpa för att bli av med den inflammatoriska smärtan och få bort fett som är relaterat till lipödemet. Det är i dag en jobbig operation som kvinnorna utför hos privata vårdgivare och för egna pengar.

Fettsugningsoperationer är inte billiga oavsett om de utförs inom den offentliga eller den privata sjukvården. Vi anser att operationerna i nuläget kan utföras av privata vårdgivare men med avtal med regionerna, i likhet med vad man gör vid bröstförminskningsoperationer. Personer med lipödem är ofta unga patienter som har livet framför sig. Många skrapar ihop pengar från nära och kära, så ska det inte vara.

Lipödem är en sjukdom som innebär en störning av fettdispositionen som oftast drabbar benen och orsakar svår smärta. Kompressionsplagg som används för att få ner svullnaden vid andra typer av ödem hjälper inte vid lipödem, i och med att dessa ödem inte är vätskefyllda utan innehåller fett. Däremot ger kompressionsplagg och lymfpulsator en bra smärtlindring genom att de stramar åt hudkostymen och kan i många fall medverka till att lipödem inte ökar. Men i Sverige förskrivs inte kompressionshjälpmedel för att lindra smärta, vilket görs i många andra länder.

Regeringen har gett Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, i uppdrag att utvärdera det vetenskapliga stödet för diagnos och behandling av tre eftersatta ”kvinnosjukdomar”, där lipödem är en. Detta ska slutredovisas senast i juni 2021. Satsningen på att förbättra kvinnors hälsa är inte bara en vårdfråga, utan också en jämställdhetsfråga för regeringen. Vi är glada att lipödem uppmärksammas. Att det finns ett stort medicinskt behov vet vi redan, så frågan är vad SBU kan komma fram till? Sannolikt att ”det behövs mer forskning”. Forskning för vad? Och hur då? Det går inte att göra randomiserade och placebokontrollerade studier där 50 procent ska tillhöra en grupp som inte ska få någon behandling. Risken finns att uppdraget ger motsatt effekt: sjukvården för lipödem ”stannar av” i väntan på SBU:s utvärdering.

Kvinnor med lipödem har lätt att gå upp i vikt på grund av sin sjukdom utan att ha ett matmissbruk. Det kan vara svårt att röra på sig och ännu svårare att motionera med både smärta och stora svullnader. Det är inte ovanligt att en person som är 160 centimeter lång väger 130 kilo. Sjukvården måste tidigt informera, coacha och utbilda dessa kvinnor till en hälsosam livsstil med bra kost och fysisk aktivitet som är bra för lipödem.

Flera länder har klara och tydliga riktlinjer för behandling av lipödem som säger att patienten först ska ha ett år med psykosocialt stöd, få kunskap om sin sjukdom och om sina levnadsvanor, smärtlindring i form av kompression och vid behov viktnedgång. Efter ett år med dessa insatser kan man utreda om fettsugning skulle kunna hjälpa. I Sverige finns inga riktlinjer och vi följer inte heller dem från Europa.

Varför kan inte svensk sjukvård acceptera de utländska riktlinjerna? Vi behöver inte nya svenska studier, då fördröjer man bara införandet av riktlinjer. Hjälp i stället kvinnorna redan i dag och titta på hur man gör i andra länder.

Det är dags att lipödempatientens behov styr vården!

MARGARETA HAAG, LEIF PERBECK

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev