söndag5 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Det är hög tid att agera”

Publicerad: 30 november 2018, 10:36

Sofia Rydgren Stale och Erik Dahlman är två av undertecknarna till debattartikeln.

Foto: Rickard L. Eriksson, Jan Norden

Psykisk ohälsa ökar bland studenter och bland de värst drabbade är läkarstudenter, skriver Läkarförbundet som tror att den stora arbetsbördan kan vara ett skäl.


Vi känner alla någon som på ett eller annat sätt drabbats av psykisk ohälsa. Nyligen rapporterade Saco om en kraftig ökning hos studenter – och bland de värst drabbade är läkarstudenter. Enligt en annan rapport upplever fem av tio som studerar på läkarprogrammet vid Lunds universitet nedsatt psykiskt välbefinnande. Det är mycket oroväckande.

Vissa tänker kanske att det här är ett svenskt i-landsproblem, men vid en internationell medicinsk utbildningskonferens nyligen rapporterades liknande resultat från vitt skilda delar av världen.

Läkarutbildningen är lång och avancerad. Under elva terminer förväntas studenterna prestera på topp. Därefter väntar knappt två års AT-tjänstgöring och sedan fem års specialistutbildning. Totalt sett tolv år. Det är den längsta utbildning vi har i Sverige.

Suicidtankar är mer än dubbelt så vanligt bland läkarstudenterna i jämförelse med normalpopulationen

Kursupplägg och undervisningsmetoder har under åren utvecklats och förbättrats, men utbildningens innehåll har ökat utan att studielängden justerats nämnvärt. Många läkarstudenter upplever att schemat är fyllt till brädden och att arbetsbördan är stor.

Sveriges läkarförbund student publicerade tidigare i år en rapport om psykisk ohälsa hos läkarstudenter. Resultatet visar att hälften av de svarande från Lunds universitet upplever nedsatt psykiskt välbefinnande samt att suicidtankar är mer än dubbelt så vanligt bland läkarstudenterna i jämförelse med normalpopulationen. Samma trend syns vid samtliga sju lärosäten som bedriver läkarutbildning. Det är siffror som vi inte kan blunda för.

Läkarförbundet arrangerade nyligen ett möte där representanter från Lunds universitets medicinska fakultetsledning och representanter från Region Skåne medverkade. En del av diskussionen kom att handla om läkarstudenternas psykiska ohälsa. Universitetet meddelade att man är medveten om den negativa trenden och att man redan har påbörjat insatser för att motverka utvecklingen.

Tyvärr finns det inget enkelt svar på varför läkarstudenter vid Lunds universitet i så stor utsträckning upplever psykisk ohälsa. Men det får inte fortsätta att öka. Det ligger inte bara i varje enskild students intresse, utan även i befolkningens och våra framtida patienters intresse. Psykiska besvär i form av svår stress, ångest, oro och symtom på utmattning kan leda till sämre studieresultat, sämre yrkesberedskap, mindre engagemang och minskad professionalitet i yrket.

Universitet och högskolor är en viktig arena för att nå studenter med insatser som främjar hälsa och förebygger ohälsa.

Läkarförbundet anser att följande åtgärder är ett steg i rätt riktning:

■ Våga prata om psykisk ohälsa. Information om psykisk ohälsa ska vara lättillgänglig för studenterna.
■ Synliggör och utvidga studenthälsan vid Lunds universitet. Förebyggande insatser måste prioriteras.
■ Bättre bemötande och omhändertagande av studenter under den kliniska placeringen.

Det är hög tid att agera. Insatserna måste vara tydliga och kraftfulla.

Sofia Rydgren Stale, överläkare psykiatri, ordförande Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation
Erik Dahlman, överläkare psykiatri, ordförande Mellersta Skånes läkareförening
Eva Norström, specialistläkare klinisk kemi, ledamot Malmös Läkareförening
Ida Osbeck, läkarstudent, ordförande Läkarförbundet Student Lund

SOFIA RYDGREN STALE, ERIK DAHLMAN, EVA NORSTRÖM OCH IDA OSBECK,

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev