Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Det är hög tid att säkra en grön läkemedelsanvändning”

Inför ett farmaceutsortiment, ett mellansteg mellan receptfritt och receptbelagt, för läkemedel med stor miljöpåverkan, föreslår de liberala riksdagsledamöterna Barbro Westerholm och Lina Nordquist.

Publicerad: 26 november 2020, 12:42

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Barbro Westerholm (L), riksdagsledamot. Lina Nordquist (L), riksdagsledamot.

Montage: Erik Simander/Bildbyrån, Charlotte Rueckl


Ämnen i artikeln:

LäkemedelEMAAntibiotikaLäkemedelsverketLäkemedelsföretagSahlgrenska akademin

Läkemedels värde för sjuka människor ska väga tyngst. Samtidigt är klockan fem över tolv när det gäller att säkra en grön läkemedelsanvändning.

Kraven på läkemedels effektivitet och säkerhet har successivt stärkts. För att läkemedel ska få användas måste man i kliniska prövningar ha visat att nyttan överstiger riskerna med medlen och att priset är rimligt för att det ska subventioneras. Efter godkännande fortsätter nytta/risk-uppföljningen.

Men ansvarsfull läkemedelspolitik kräver också miljöhänsyn från start till mål. En substans som har effekt i våra kroppar har ju sannolikt även effekter i andra organismer. Miljöpåverkan måste minimeras vid tillverkning och användning. Läkemedelsfabriker i bland annat Asien läcker ut stora mängder substanser till jordbruk och dricksvatten. 

Hormonstörande ämnen påverkar vattenlevande organismers fortplantning. Halterna av läkemedlet diklofenak, som är ett antiinflammatoriskt preparat för behandling bland annat av reumatiska besvär, är på sina håll så höga att gamar riskerar utrotning och enligt det europeiska läkemedelsverket EMA är även Europa drabbat. 

Studier från forskare vid Sahlgrenska akademin visar att avloppsvatten, åar och sjöar nära tillverkningsplatser kan innehålla högre halter av antibiotika än man ser i blodet hos en människa under antibiotikabehandling. Enbart antibiotikautsläppen kan medföra mikrobiell resistens i en omfattning som leder till global katastrof.

Läkemedelslagstiftningen kräver att potentiella miljöeffekter dokumenteras i samband med godkännande. Det innebär att det finns miljödata för alla läkemedel som introducerats på den europeiska marknaden de senaste tio åren. Läkemedelsverket föreslog redan 2012 att miljöhänsyn ska vägas in vid bedömning av om läkemedel ska bli receptfria. Det förslaget måste bli verklighet. Vi vill också införa ett farmaceutsortiment, ett mellansteg mellan receptfritt och receptbelagt, för läkemedel med stor miljöpåverkan som bara ska användas av den som behöver just det läkemedlet.  

Läkemedelsverket har fått i uppdrag att inrätta ett kunskapscentrum för läkemedel i miljön. Någon statlig styrning med denna kunskap som grund finns dock inte, även om flera apoteksaktörer på eget initiativ tagit fram miljömärkning av receptfria produkter. Med nationella miljökriterier skulle patienter själva kunna välja att göra en insats för miljön. Liberalerna vill att staten ger konsumenter större möjlighet att själva påverka sitt miljöavtryck, både bland receptfria och receptbelagda läkemedel. Många av oss skulle utan att tveka välja miljön i apotekskassan framför en handfull enkronor, bara staten gav oss chansen.

I dag spolas läkemedelsrester ned i våra avlopp och sprids i grundvattnet eller i Östersjön. Detta kräver satsningar på kommunal avloppsrening, sjukhusavlopp och möjligen tillfällig intensivrening hos patienter under läkemedelsbehandling. 

Till sist bör Sverige driva på för globala riktlinjer och EU-gemensam gräns för utsläpp vid tillverkning av antibiotika och andra läkemedel.

Vi måste som samhälle ta ansvar för vår läkemedelsanvändning från start till mål. Annars lär vi betala ett högt pris för våra billiga läkemedel.

Barbro Westerholm (L), riksdagsledamot

Lina Nordquist (L), riksdagsledamot

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev