Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Det är nödvändigt att kirurger gör fler ingrepp”

Publicerad: 24 februari 2015, 09:00

Måns Rosén, Marie Lawrence och Maria Nilsson, utredningen om högspecialiserad vård

Debatten om hur mycket kirurger bör operera går vidare.


Vi är överens med Thomas Troëng och Ulf Haglund om att kirurger behöver träna. Vi är dock inte överens om hur mycket man behöver träna. Att det skulle räcka med 10-15 ingrepp per år av ett visst slag för att uppnå goda resultat är ett metodologiskt felslut. De så kallade ”tröskelvärdena” som Troëng och Haglund åberopar har inget med optimala resultat att göra. Som vi skrev i vårt första inlägg beror de låga tröskelvärdena på att många studier omfattar sjukhus eller kirurger som inte har gjort fler operationer och man kan därför inte veta om det är en optimal nivå. I stora studier där sjukhus och kirurger gjort många ingrepp ser man att det behövs betydligt högre nivåer för att minska riskerna för död eller komplikationer.

Vi gav några exempel på detta i vårt första inlägg, men den intresserade läsaren kan på utredningens hemsida (1) läsa en mer fullständig analys av att såväl kirurger som sjukhus behöver komma upp i betydligt högre nivåer. Många studier visar ett så kallat dos-responssamband, det vill säga ju större volymer desto lägre risker. Att det finns dos-responssamband och tydliga riskskillnader ökar trovärdigheten för sambandet som för de flesta av oss verkar självklart.

Efter analysen av den vetenskapliga litteraturen anser vi att utgångspunkten bör vara att ett sjukhus bör göra cirka 100 ingrepp av en viss typ per år för att uppnå god kvalitet. Motsvarande siffra för en kirurg bör vara cirka 30 ingrepp av en viss typ per år. Sedan får man väga in andra viktiga aspekter som att sjukhusen ska klara sitt akutuppdrag etc.

Troëng och Haglund säger också att en av våra referenser av Birkmeyer (2) motsägs av senare studier av Birkmeyer (3) och Flinks (4). Så är det inte. Studierna behandlar helt olika frågor. Den av oss citerade artikeln tar upp sambandet volym och resultat, vilket är frågan här, medan den senare artikeln diskuterar förklaringar till trenden att dödlighet och komplikationer minskat, till exempel att den medicinska utvecklingen går framåt. Detta är en helt annan fråga.

Referenser

■ www.sou.gov.se/
hogspecialiseradvard/
■ Birkmeyer JD et al. Hospital volume and surgical mortality in the United States. NEJM 2002;346: 1128-37.
■ Birkmeyer JD. Progressand challenges in improving surgical outcomes. Br J Surg 2012;99:1467-9.
■ Finks JF, Osborne NH, Birkmeyer JD. Trends in hospital volume and operative mortality for high-risk surgery. N Engl J Med 2011;364:2128-37.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev