torsdag26 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Det är skillnad på självmord och assisterat döende”

Publicerad: 9 augusti 2019, 05:00

Johan Cullberg, professor i psykiatri.

Foto: Cato Lein / Mostphotos

Ett läkarassisterat döende enligt Oregonmodellen är inget självmord i ordets psykiatriska mening, skriver Johan Cullberg, professor i psykiatri, i debatten om dödshjälp.


Man har velat kalla ett läkarassisterat döende enligt Oregonmodellen för ett självmord. Det är att förvirra debatten. En självmordshandling för oss in i psykiatrins allra mest centrala rum. Självmordet innebär att drastiskt förkorta det egna livet. Vanligtvis föranleds det av en djup depression eller annan allvarlig psykisk störning. Det innebär att man föregriper ett döende som inte skulle vara aktuellt annars. Man förmår inte invänta möjligheten att livet kan vända i en bättre riktning och förkortar därför drastiskt sin levnad. Ett självmord är därför en katastrof för efterlevande som plågas – ibland livslångt – av saknad och skuldkänslor.

Vid ett läkarassisterat döende enligt Oregonmodellen är det implicit att döden i sjukdom är nära förestående och att man vill föregripa den plåga och utsatthet som man fruktar ligger i döendeprocessen. Man får ett läkarintyg på att man lider av en dödlig sjukdom som förväntas leda till döden inom kortare tid än ett halvår. Två läkare intygar dessutom att man har kommit till beslutet vid sunda vätskor och utan att en dominerande depression eller annan psykisk rubbning verkar föreligga. Man får ett recept på ett medel att tas in vid ett tillfälle som man kan välja själv. Detta är läkarassistansen och den innebär att livet inte förkortas annat än marginellt.

Själva intaget av medicinen/giftet sköter man själv eller ber någon närstående att hjälpa till med. Man kan ta avsked av de närmaste under värdiga former. Det har visat sig att endast två av tre som fått receptet behövt utnyttja det. Detta är inget självmord i ordets psykiatriska mening utan ett uttryck för en önskan att behålla integriteten inför livsslutet. Få skulle hindra den som väljer att dö så med orden att det är din plikt att leva vidare. Naturligtvis kan man rida på ordet och säga att det innebär ett självmord i den meningen att man själv styr sitt livsslut. Men man gör det inte i ordets psykiatriska mening. Det finns ingen motsättning mellan inställningen ”suicide zero” och Oregonmodellen.

Fakta: Oregonmodellen för frivillig dödshjälp

1. Terminal sjukdom med prognos om mindre än sex månaders överlevnad.
2. Ålder minst 18 år.
3. Hemmahörande i Oregon.
4. Två muntliga framställningar med begäran om frivillig dödshjälp till behandlande läkare med minst femton dagars mellanrum.
5. Skriftlig begäran om frivillig dödshjälp till behandlande läkare som undertecknats i närvaro av två vittnen, av vilka åtminstone ett inte är relaterat till patienten.
6. Behandlande samt konsulterad annan läkare ska bekräfta patientens diagnos och prognos.
7. Behandlande läkare och ytterligare en läkare måste avgöra om patienten är beslutskapabel och har förstått sin situation.
8. Om läkare anser att patienten lider av en psykisk eller psykologisk störning ska patienten remitteras till specialist.
9. Behandlande läkare ska informera patienten om möjliga alternativ som smärtlindring och/eller vård på hospice.
10. Läkaren ska be, men kan inte kräva, att patienten informerar sina närmast anhöriga.
11. En patient kan när som helst återkalla sin begäran om recept.

Källa: Oregon Health & Science University.

Relaterat material

Frivillig dödshjälp bör vara en integrerad del av palliativ vård

"Få är medvetna om säkerhetsriskerna med dödshjälp”

”Rätten till sin död blir lätt en plikt att dö”

JOHAN CULLBERG

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev