Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Det behövs en ny satsning på cancervården”

Publicerad: 28 juni 2016, 05:00

Cancervården måste organiseras med patienten i fokus och vårdpersonal måste ges kontinuerlig vidareutbildning, skriver Nätverket mot cancer.


Cancer, som redan i dag är det kanske svåraste hälso- och sjukvården har att bemästra, kommer att utvecklas till en av de största samhällsutmaningar som Sverige måste klara av.

Inom några decennier kommer cirka en miljon människor leva med cancer. Utöver det enorma mänskliga lidandet beräknas kostnaderna fördubblas, till 70 miljarder kronor per år. Det är ingen skräckvision utan en balanserad prognos från Cancerfonden. Då måste man ställa sig en övergripande fråga: Är vi i Sverige redo för cancerutmaningen? Vi som arbetar med cancer från ett patientperspektiv måste tyvärr svara nej.

Det är inte så att vi har gott om tid att fundera. Framtiden är redan här i takt med att vissa cancerdiagnoser alltmer utvecklas till en kronisk sjukdom. Tidigare innebar cancer, förenklat, bot eller död. De tre vapnen i läkarnas arsenal var kirurgi, strålning och cellgifter. Det senaste decenniet har den medicinska utvecklingen inneburit en revolution. Allt fler cancersjukdomar blir behandlingsbara. På senare år har utvecklingen gått snabbt inom exempelvis immunterapi, där kroppens egna försvarsmekanismer används för att få kontroll på en cancertumör.

Ingen funderar över hur Sverige i ett längre perspektiv ska klara denna samhällsutmaning.

Hur långt har då våra politiker kommit när det gäller att ta till sig detta och staka ut vägen för den framtida cancervården? Den tidigare regeringen tog fram en nationell cancerstrategi. Den var ett första men viktigt steg, bland annat genom skapandet av sex regionala cancercentrum. Den nuvarande regeringen fortsätter i samma spår. Ett betydande problem är dock att ingen lyfter blicken. Ingen funderar över hur Sverige i ett längre perspektiv ska klara denna samhällsutmaning.

Nätverket mot cancer har låtit opinionsinstitutet Novus ställa frågor om utvecklingen inom cancerområdet till Novus Reformpanel Vård som består av 560 beslutsfattare inom hälso- och sjukvården, exempelvis landstingspolitiker och chefer inom vården. Frågorna besvarades av 280 beslutsfattare.

Ganska förvånande var det bara hälften som trodde att andra beslutfattare inom sjukvården än de själva hade förstått att utvecklingen inom cancerområdet med allt fler behandlingsbara cancerdiagnoser kommer att leda till ökade vårdbehov. Det verkar dock finnas en mycket stor samsyn om att det behövs en översyn över av den svenska cancervården. Hela 95 procent ställde sig bakom detta, varav 62 procent angav att en sådan översyn är mycket viktig.

Nu är det hög tid att alla politiska krafter enas om att vi behöver en ny strategi med längre planeringshorisont än fram till nästa valdag. Vi måste komma fram till konkreta åtgärder som möter de enorma utmaningar cancervården står inför, och ta fram en trovärdig plan för finansiering av dessa åtgärder. I den processen kan vi som företrädare för cancerdrabbade vara en lika självklar som viktig partner.

Det behövs en helhetssyn där cancervården kan arbeta förebyggande, hantera avancerade behandlingsformer, rehabilitera och hjälpa patienter tillbaka till ett så normalt liv som möjligt. Cancervården måste organiseras med patienten i fokus och vårdpersonal måste ges kontinuerlig vidareutbildning.

Den nya cancervården är också mycket resurskrävande när det gäller tunga teknikinvesteringar för diagnostik, strålning, avancerad kirurgi, samt nya cancerläkemedel. Den framtida finansieringen för detta måste säkras, till exempel genom en separat nationell cancerbudget.

KATARINA JOHANSSON

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News