Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

tisdag11.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

Det behövs ett kvalitetsregister för aborter

Publicerad: 5 november 2008, 08:04

Sveriges abortfrekvens är oroväckande hög, skriver Kristina Gemzell Danielsson och Jan Brynhildsen.


Sverige är det land i Norden som har högst antal aborter och vi avviker även negativt i förhållande till andra europeiska länder när det gäller abortutvecklingen. Dessutom fortsätter antalet sexuellt överförbara sjukdomar att öka. Orsaken torde vara multifaktoriell. Vidare saknas kvalitetskontroll av abortvården inklusive preventivmedelsrådgivning och förskrivning i samband med en abort.

Socialstyrelsen presenterade den 29 oktober sin senaste statistik över antalet aborter i Sverige. Aborterna fortsätter att öka, om än marginellt, medan motsatt trend syns i övriga Norden. Abortfrekvensen bland tonåringar är i Sverige avsevärt högre, 60 procent högre, än i nordiska grannländer. Under perioden 1995-2006 ökade antalet tonårs­aborter i Sverige med 73 procent. Sverige ligger också högst vad gäller upprepade aborter (38 procent) och de geografiska skillnaderna är stora.

Några orsaker kan vara att sexual­undervisningen i skolorna har för­-sämrats och är olika organiserad. Vissa av landstingen har till exempel ungdomsmottagningar, andra inte. Förskrivningsmönster och hur landstingen har valt att subventionera preventivmedel till unga kvinnor skiljer sig åt.

Flertalet preventivmedel subventioneras i dag via högkostnads­skyddet. Men yngre kvinnor med en begränsad konsumtion av läkemedel kommer sällan upp i de kostnader som krävs för att få tillgång till subventionen.

De flesta, men inte alla, landsting subventionerar också preventivmedel – i mer eller mindre utsträckning – till yngre kvinnor, så kallad ungdomssubvention.

De olika landstingen har dock valt egna och helt olika nivåer på ungdomssubvention, som olika åldersgränser, olika omfattning på egenavgiften och vilka preventiv­medel som ingår i ungdomssubventionen.

Vi vet att samtidigt som ekonomin för unga vuxna har försämrats har abortfrekvensen ökat. Man kan krasst konstatera att nya och effektiva preventivmedel – som ofta är dyrare men har bättre biverkningsprofil, bättre följsamhet i behandlingen och kanske till och med högre effektivitet – är tillgängliga endast för dem som har råd.

Detta är direkt orättvist. Vi måste kunna få till stånd ett enhetligt system i landet med kostnadsfria preventivmedel för dem upp till 25 års ålder.

I samtliga landsting finns rekommen­dationer för vilka läkemedel som ska förskrivas, så kallade ”Kloka listor”. Dessa regler borde inte omfatta preventivmedel eftersom den enskilda kvinnan (paret) måste hitta den metod som hon (de) trivs bäst med, annars är risken stor för bristande compliance.

Det är intressant att se att utvecklingen i de flesta västeuropeiska länder innebär att antalet aborter sjunkit i takt med att nya effektiva preventivmedel gjorts tillgängliga. Samma trend syns däremot inte i Sverige.

En uppmaning till Anders Milton, regeringens utredare som ska ge förslag på hur arbetet att förebygga oönskade graviditeter ska stärkas i samhället, är att sätta fokus på följande:

» Ökad kunskap och förståelse kring fertilitet och antikonception.

» Ett nationellt enhetligt system för ungdomssubvention.

» Inrättande av ett kvalitetsregister för att utvärdera abortmetoder, komplikationer och ökad kvalitet i abortvård, inklusive preventiv­medelsrådgivning och förskrivning. Det går att skapa ett sådant register som uppfyller alla rimliga krav på skydd för individens integritet.

Den svenska situationen har på­talats internationellt vid flera tillfällen och sätter fokus på Sverige – på ett föga hedrande sätt. Det behövs en satsning på reproduktiv hälsa i Sverige!

Jan Brynhildsen
Kristina Gemzell Danielsson

Jan Brynhildsen
är överläkare och ordförande i Svensk förening för obstetrik och gynekologis familjeplanerings­grupp.

Kristína Gemzell Danielsson
är professor, överläkare och gruppens sekreterare.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev