söndag11 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Det examineras för få audionomer

Publicerad: 27 maj 2019, 05:00

Foto: Naomi Bassitt; photos.com

”Den yttersta ansvaret för att tillgodose hörselvårdens kompetensförsörjning ligger på lärosätena”. Det skriver Eva Halén.


Ansökningsperioden till höstens högskoleutbildningar är över för den här gången. Förutom att många aspirerande studenter väntar på sina antagningsbesked, innebär perioden också en anspänning för oss som är beroende av att tillgången på utbildad personal förbättras.

Vi i den privata hörselvårdsbranschen, med totalt cirka 200 legitimerade audionomer anställda hos våra medlemsföretag, driver allt från kliniker till verksamheter med forskning och utveckling av hörselhjälpmedel. Tillgången till examinerade audionomer är avgörande för att våra patienter ska få den hjälp de behöver.

Den brist som finns på legitimerade audionomer ser vi med stor oro på. I dag skulle 50 audionomer omgående kunna anställas i den privata sektorn.

Inget tyder heller på att det ökade behovet av audionomer skulle mattas av. Det finns en problematik med långa köer till hörselvården i flera delar av landet, samtidigt som en allt äldre befolkning ökar efterfrågan på vård. Det är en efterfrågan som behöver mötas, då en obehandlad hörselnedsättning har negativa konsekvenser på livskvaliteten och ökar risken för patienten att utveckla andra sjukdomar. Hörselnedsättning är den dominerande riskfaktorn för att drabbas av demens, visade forskare i en artikel i The Lancet 2017. I förlängningen riskerar därför audionombristen att bli ett folkhälsoproblem.

Audionombristen har tre orsaker: audionomutbildningen ges på för få orter, utbildningsplatserna per lärosäte är för få och genomströmningen på utbildningen är för låg. De två förstnämnda orsakerna har en tydlig lösning – utöka antalet platser och lärosäten med examinationsrätt.

Utmaningen med den låga genomströmningen är av mer komplex karaktär. Höstterminen 2015 antogs 93 studenter till den tre år långa utbildningen. Totalt examinerades 65 audionomstudenter under läsåret 2017/2018. Det motsvarar ett bortfall på 30 procent. Låga antagningspoäng kan vara en indikator på att de studenter som söker sig till programmet inte är de mest studiemotiverade. Det kan i sin tur förklara avhopp samt att examen tas ut senare än förväntat. Där har vi som bransch ett ansvar för att höja audionomyrkets attraktivitet.

Det yttersta ansvaret för att tillgodose hörselvårdens kompetensförsörjning ligger dock på lärosätena. Vi vill skicka en tydlig signal till lärosätena om att branschen behöver fler audionomer, så att vi tillsammans kan arbeta för kortare köer och bättre hörselvård.

EVA HALÉN

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev