Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Det finns behov av både privata och offentliga alternativ”

Publicerad: 23 mars 2020, 12:00

Sjukvården lider av politikers verklighetsfrånvända och ideologiskt drivna försök att förändra de underliggande strukturella sjukvårdsystemen, skriver Gabriel Kroon (SD) i en replik.


Patienterna har en för svag ställning i sjukvården. Med fler valmöjligheter av privata vårdspecialiteter skulle tillgängligheten öka och vårdköerna minska, skriver Anna Starbrink (L). Men den ideologiska övertygelsen som utgår från det lösa begreppet ”valfrihet” missar det övergripande målet för patienten – en sammanhållen och tillgänglig vård av hög kvalitet med ett snabbt tillfrisknande.

Från vänstern utmålas de privata vårdgivarna som anledningen bakom kostnadsökningarna och det bristfälliga resursutnyttjandet i sjukvården. Den planekonomiska tanken om att stävjandet och förbudet av privata vårdföretag skulle leda till att sjukvårdspersonal återgår till de offentliga vårdgivarna stämmer knappast överens med verkligheten. Snarare skulle det motsatta ske där kritiska och innovativa vårdgivare hellre hade flyttat eller stängt ner sin verksamhet och därmed minskat det totala vårdutbudet med längre vårdköer som följd.

På andra sidan spektrumet, längst åt höger, befinner sig Anna Starbrinks Liberalerna som kräver vårdval inom den öppna specialiserade vården inom hela landet, oavsett regionala förutsättningar. Ett krav som saknar verklighetsförankring.

Politiker måste lyssna på personal- och patientorganisationer. Om både professionen och patienterna är nöjda bör politiken vara försiktig med att förändra. I ett nyligt beslutat vårdval valde Starbrinks (L) egna blågröna majoritet att vända sig emot läkarprofessionen och den stora patientorganisationen Reumatikerna när de införde vårdval i reumatologi. Detta trots en hög kvalitet och en nästintill maximal tillgänglighet sett till vårdgarantin vid drift i offentlig regi.

Sjukvården lider av politikers verklighetsfrånvända och ideologiskt drivna försök att förändra de underliggande strukturella sjukvårdsystemen – ofta utan att inkludera eller lyssna på sjukvårdspersonal och patientorganisationer. Svensk sjukvård behöver frångå den liberala radikalismen och i stället utgå från det konservativa mantrat ”ändra inte det som fungerar, och om du väl ändrar gör det med försiktighet”.

Sverigedemokraterna delar inte den ideologiska valfrihetshögerns ensidiga syn på att lösningen ligger hos de privata vårdgivarna. Inte heller delar vi den planekonomiska vänsterns syn på att hotet mot sjukvården ligger hos de privata vårdgivarna. I stället intar vi en position som mittenparti. Det finns behov av både privata och offentliga alternativ som samverkar kring patienten.

Dagens sjukvård med fragmentiserade vårdaktörer som alla genomför enskilda specialiserade åtgärder, men inte tar ett helhetsansvar för patienten, leder till att vårdtunga, multisjuka kroniker bollas runt i systemet mellan olika vårdgivare. Avsaknaden av tydliga incitament för vårdgivare att ta ansvar för den olönsamma, äldre och vårdkrävande patienten, är troligtvis den primära anledningen bakom de ökade vårdkostnaderna.

Sjukvårdsystemet behöver utkräva att privata såväl som offentliga vårdgivare tar ett ansvar för patientens helhet. För att möjliggöra detta måste politiken utforma ekonomiska och attitydsförändrade incitament – snarare än fler omotiverade vårdval som ytterligare skapar fler vårdaktörer utan krav på sammanhållning.

Patientens resa i sjukvården måste utgås från, med målet att erbjuda sammanhållen vård snabbt där privata och offentliga specialister samverkar. Vår utgångspunkt är att patienten ska tillfriskna och förbättras på kortast möjliga tid till lägsta samhällsekonomiska kostnad, inte vilken vårdaktör som utför insatserna.

GABRIEL KROON

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev