Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

torsdag22.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

”Det finns fler perspektiv på undernäring”

Publicerad: 3 mars 2015, 06:00

Foto: Thinkstock

Munhälsan och sväljförmågan har stor betydelse, skriver fem debattörer.


Rothenberg med flera uppmärksammade vikten av att använda ”hela verktygslådan” mot under­näring, från god mat i trivsam miljö till kosttillägg och sond­näring. Vi vidgar perspektivet med ytter­ligare två viktiga aspekter: munhälsans och sväljförmågans betydelse för undernäring.

God munhälsa är en förutsättning för att kunna tugga, svälja och uppfatta matens smaker. Andelen äldre med egna tänder har ökat kraftigt. I dag har 60 procent av 75-åringarna alla/nästan alla tänder kvar. För att äta krävs inte bara tänder, mun­slem­hinnorna måste också vara fuktiga och sårfria. Trots att munvården borde vara en del av nutritionsvården är det ofta ett lågprioriterat område. Undernäring kan leda till minskad salivproduktion som leder till torr mun med sämre skydd för tänder och mun­slem­hinnor samt sväljsvårigheter – en ond cirkel uppstår. Äldre som inte kan sköta sin munvård blir beroende av vårdpersonal och deras kunskaper och prioriteringar.

En annan aspekt av ätandet är sväljförmågan. En studie visade att 40–60 procent av äldre i särskilt boende hade svälj­svårig­heter. Mary Hägg med flera har visat att en träningsmetod där munskärmen IQoro används i rehabiliterande syfte hos strokepatienter återgav upp till 71 procent normal sväljkapacitet trots liten tränings­insats.

Vi testar nu metoden i ännu ett forskningsprojekt. Äldre personer som vistas i korttidsvård deltar i studien. Utöver träning av sväljförmåga, studerar vi också ätande, munhälsa, sväljkapacitet, livs­kvalitet och vårdkvalitet relaterad till munvård och ätande. Vi tar ett helhetsperspektiv på ätande med syftet att åstadkomma konkreta förslag för att effektivt förebygga undernäring genom strukturerad användning av vårdens resurser.

Enligt Socialstyrelsens rapport från år 2000 finns en besparingspotential på 0,5–1 miljard kronor per år om undernäring förebyggs, men ännu viktigare är att ge individen god och säker vård. Det kräver att problemet angrips multi­professionellt med hjälp av ”hela verktygslådan”!

Skribenterna

Eva Carlsson, sjuksköterska och forskningshandledare på vårdvetenskapligt forskningscentrum, Örebro universitet.
Mary Hägg, tandläkare och chef för tal- & sväljcenter, ÖNH-kliniken Hudiksvalls sjukhus.
Lena Olai, sjuksköterska och äldrestrateg, Region Dalarna.
Mona Persenius, sjuksköterska och universitetslektor vid hälsovetenskaper, hälsa, natur- och teknikvetenskap, Karlstads universitet.
Katri Ståhlnacke, tandhygienist och verksamhetschef vid Folk­tandvårdens folkhälsoenhet, Region Örebro län.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev