Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Det handlar inte om att ersätta läkare”

Publicerad: 13 september 2018, 05:00

Ami Hommel, ordförande, Svensk sjuksköterskeförening och Johanna Ulfvarson, sakkunnig forskning, Svensk sjuksköterskeförening.

Foto: Tomas Södergren

Cochranestudien som visar att specialistsjuksköterskor ger lika bra vård som läkare i primärvården är mycket välgjord, skriver Svensk sjuksköterskeförening i en replik.


Den 3 augusti publicerade Dagens Medicin på sajten en artikel med rubriken ”Sjuksköterskor kan ge bättre vård än läkare” efter en systematisk litteratur­översikt från Cochrane. Denna mycket välgjorda studie visar att specialistsjuksköterskor ger lika bra, eller till och med bättre, vård jämfört med läkare i primär­vården.

Vi på Svensk sjuksköterske­förening har läst Cochranestudien med stort intresse, det är relativt sällan som denna typ av jämförande studier genomförs. Erkända och välrenommerade Cochrane, som är en fristående organisation som genomför systematiska sammanställningar av originalarbeten med mycket hög kvalitet, lyfter med denna rapport diskussionen.

Att två läkare som representerar sin profession ifrågasätter resultatet av denna studie är anmärkningsvärt. Specialistutbildade sjuksköterskor likväl som grundutbildade är en egen profession. Vi utför vård på hög nivå och med mycket goda resultat. Vi arbetar i team med läkare och andra professioner, för patientens bästa. Vi finner ingen som helst anledning att positionera oss mot övriga professioner som vi är övertygade om genomför sina arbetsuppgifter på bästa sätt. Cochranestudien beskriver hur sjuksköterskor genomför arbetsuppgifter inom sitt ­normala ansvarsområde, och att ut­fallet är gott. Britt Skogseid och Heidi Stensmyren anser att studien tappar i trovärdighet för att äldre artiklar inkluderats, vi som arbetar på Svensk sjuksköterskeförening, och har genomfört systematiska litteraturgenomgångar, vet att detta inte är en brist utan en styrka.

Slutsatsen att sjuksköterskor ska ta över primärläkares arbete får stå för Britt Skogseid och Heidi Stensmyren, det är inget Svensk sjuksköterskeförening kan finna belägg för i studien.

All sjukvård måste bygga på bästa möjliga evidens. Svensk sjuksköterskeförening håller med om slutsatsen att vi ska studera vilken profession som är bäst lämpad för största patientnytta.

Cochranestudien besvarar frågan hur sjuksköterskor utför uppgifter inom sitt ansvarsområde. Studien visar att ­patienterna är nöjda och behandlingen ­korrekt. Titeln ”Nurses as substitutes for doctors in primary care” är tyvärr missvisande. Det handlar inte om att ”ersätta”, det handlar om att stärka teamet och värna om patienten och arbeta för patientsäkerhet.

Relaterat material

”Cochranestudien räcker inte för skarpa slutsatser”

Sjuksköterskor kan ge bättre vård än läkare

AMI HOMMEL OCH JOHANNA ULFVARSON

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev